ذوالقدر:

اجرای سیاست های جمعیتی ابلاغی رهبری با بیمه زنان خانه دار

عضو فراکسیون زنان مجلس با اشاره به اینکه بیمه زنان خانه دار در راستای تحکیم بنیاد خانواده و اجرای سیاست های جمعیتی است، گفت: در برنامه ششم توسعه بر بیمه زنان خانه دار با حداقل سه فرزند اعم از سرپرست خانواده یا مطلقه تأکید شده است.

 خانه‌ملت؛ سیده فاطمه ذوالقدر در خصوص بیمه زنان خانه‌دار، گفت: بیمه زنان خانه‌دار یکی از مفاد برنامه پنجم و حتی ششم توسعه است که متأسفانه تاکنون بدان پرداخته نشده است، بیمه زنان خانه‌دار در راستای تحکیم بنیاد خانواده و سیاست های جمعیت مقام معظم رهبری است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بیمه زنان خانه‌دار به بهانه‌های مختلف اعم از کمبود منابع مالی اجرایی نشده، با این حال در برنامه ششم توسعه بر بیمه زنان خانه‌دار با حداقل سه فرزند تاکید شده البته تنها بر زن خانه دار بودن تاکید شده حال این زن می تواند سرپرست خانواده هم باشد یا متارکه کرده باشد.

وی افزود: بیمه تدریجی این زنان در سال نخست برنامه ششم توسعه مورد نظر قانونگذاری است، بیمه زنان خانه‌دار علاوه بر اقدام حمایتی از جامعه زنان، نوعی امر تشویقی برای فرزند آوری است تا کمبودهای جمعیتی کشور هم جبران شود.

ذوالقدر با بیان اینکه بیمه از حقوق اولیه زنان خانه‌دار است، گفت: تکلیف بیمه زنان خانه‌دار در فراکسیون زنان مجلس و از طریق کمیسیون‌های تخصصی پیگیری خواهیم کرد.

عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: آمار دقیق از تعداد زنان خانه‌دار با حداقل سه فرزند در دست نیست اما به نظر می‌رسد این زنان جمعیت بسیاری را شامل نشوند، بنابراین بیمه آنها بر سبب افزایش مشکلات صندوق های بیمه‌ای نخواهد شد./

برچسب ها

اخبار برگزیده، برنامه ششم، برنامه ششم توسعه، برنامه پنجم، بیمه زنان خانه دار، زنان خانه دار، فراکسیون زنان