موسوی بیوکی تأکید کرد:

قنات یکی از راه های موفق مهار طبیعت و بهره گیری درست از منابع آبی

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس گفت: آب با جمعیت با اشتغال، مهاجرت، صنعت رابطه ای مستقیم دارد، بنابراین بایستی این مسئله در سند آمایش استانی مورد توجه قرار بگیرد و تعیین تکلیف شود.

 خانه ملت؛ سید ابوالفضل موسوی بیوکی که در هفتمین جلسه کانون تفکر آب حضور داشت ضمن بیان گزارشی از مراحل آماده‌سازی سند آمایش استان و تأکید برنامه ششم توسعه مبنی بر آماده‌شده این سند در پایان سال اول برنامه خواستار توجه به مسئله آب در سند آمایش استانی شد.

سیدابوالفضل موسوی که ایده اولیه تشکیل کانون تفکر آب در دانشگاه یزد را در سال اول نمایندگی خود مطرح و پیگیری نمود در هفتمین جلسه این نشست خواستار ایجاد راهکارهایی برای ایجاد همکاری مشترک بین این کانون و مسئولین اجرایی، شرکت های دانش بنیان و عوامل تأثیرگذار و تصمیم گیر در این حوزه شد.

بحران آب ماهیتی راهبردی، فراگیر و پیش‌رونده دارد

موسوی بیوکی با اشاره به مشکل بحران آب در استان یزد گفت: بحران آب ماهیتی راهبردی، فراگیر و پیش‌رونده دارد که باملاحظه ابعاد عمیق و خطیر این موضوع و جوانب گوناگون فنی، فرهنگی، ساختاری و اقتصادی با موضوعی چندلایه مواجه هستیم که بایستی در مقابله با آن به طراحی بسته‌هایی جامع و هماهنگ برای مقابله مؤثر با این پدیده در سطوح گوناگون پرداخت.

قنات یکی از راه‌های موفق مهار طبیعت و بهره‌گیری درست از منابع آبی

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس با اشاره به سخت‌کوشی مردمان یزد و محدودیت منابع آب که در طول تاریخ با آن روبرو بوده‌اند قنات را یکی از راه‌های موفق مهار طبیعت و بهره‌گیری درست از منابع آبی برشمرد.

موسوی بیوکی یکی از تبعات کمبود آب و بهره‌برداری نادرست از منابع آبی و کمبود نزولات جوی در استان را تغییرات اقلیمی برشمرد که به تدریج منطقه یزد را تحت تأثیر خود قرار داده است.

موسوی بیوکی افزود: آب با جمعیت با اشتغال، مهاجرت، صنعت رابطه‌ای مستقیم دارد، بنابراین بایستی این مسئله در سند آمایش استانی مورد توجه قرار بگیرد و تعیین تکلیف شود و تمامی نیروهای تأثیرگذار استان برای حل این مسئله باهم همگام و همدل گردند.

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس که در جمع اعضای کانون تفکر آب در دانشگاه یزد سخن می‌گفت، افزود: 12 محور در دستورکار کانون تفکر قرار دارد که یکی از آن‌ها محور «آب و آمایش سرزمین» که باید به‌درستی و قبل از همه محورها موردتوجه اعضای کانون تفکر آب که متشکل از اساتید برجسته دانشگاهی، خبرگان و متخصصین صنعت آب و مدیران مرتبط استانی است قرار گیرد.

موسوی بیوکی همچنین از اعضای کانون تفکر آب خواست تا نتایج جلسات خود را پس از جمع‌بندی منتشر نمایند تا در مجموعه‌های فرادستی تصمیم گیر مدیریتی استان مورداستفاده قرار بگیرد.

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس در پایان استفاده از ظرفیت رسانه‌ها به‌عنوان نمایندگان افکار عمومی را در مسئله آب ضروری و مثمر ثمر قلمداد کرد.

لازم به ذکر است در این جلسه پیش‌نویس بیانیه شماره یک کانون تفکر آب که به موضوع تغییر اقلیم بود قرائت شد /

برچسب ها

آب، آب آشامیدنی، آب زیرزمینی، اخبار برگزیده، اشتغال، اشتغال جوانان، اشتغال زایی، اقتصاد دانش بنیان، بحران آب، بحران آبی، برنامه ششم، برنامه ششم توسعه، توسعه دانش بنیان، جامعه دانش بنیان، دانش بنیان، شرکت های دانش بنیان، مهاجرت، نقش پلیمرهای سوپر جاذب در حل بحران آب ایران، چالش زمین خواری و بحران آب در کشور