شاعری از رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه هوای پاک در کمیسیون کشاورزی خبرداد:

تشریح نحوه تعیین جریمه نقدی واحدهای تولیدی آلاینده در لایحه هوای پاک

سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس،گفت:ایرادات گرفته شده توسط شورای نگهبان در زمینه لایحه هوای پاک در جلسه امروزکمیسیون متبوعش بررسی ودرانتها رفع شد.

  خانه ملت؛ علی محمد شاعری درباره جلسه امروزکمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس، گفت: ایرادات گرفته شده توسط شورای نگهبان در زمینه لایحه هوای پاک در جلسه امروزکمیسیون متبوعش بررسی و رفع شد وسپس این لایحه به هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی ارجاع داده شد تا در صحن علنی مجلس شورای اسلامی نیز مطرح شود.

نماینده مردم نکا، بهشهرو گلوگاه درمجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: دستورکار دوم امروز کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی مجلس، بحث و بررسی در خصوص اولویت ها، اهداف، وظایف، تدوین و تبین سیاست های کلان و برنامه های آتی اجلاسیه دوم کمیسیون بود که با حضور نمایندگان تجزیه و تحلیل شد.

وی ادامه داد: در این راستا نیز مقرر شد، برنامه های کمیسیون براساس احکام برنامه ششم و بالا دستی مانند برنامه چشم انداز و سیاست های اجرایی و سایر احکام دائمی برنامه‌های گذشته در اولویت های بخش کشاورزی، آب و منابع طبیعی و محیط زیست قراربگیرد.

شاعری با بیان اینکه ایراد نخست شورای نگهبان در زمینه لایحه هوای پاک در زمینه تبصره یک ماده 3 بود، تصریح کرد: در این ماده ما میزان ، نحوه جریمه نقدی و توقف واحدهای تولیدی را در صورت آلایندگی را منوط به پیشنهاد مشترک سازمان محیط زیست و نیروی انتظامی به مجلس کردیم اما شورای نگهبان به این موضوع ایراد داشتندکه درحقیقت این ایراد درست بود.

وی افزود: براین اساس دراین جلسه کمیسیون مقرر شد،دولت براساس آیین نامه ای که به تصویب می رساند درنحوه و میزان جریمه نقدی و توقف واحدهای تولیدی تصمیم گیری کند واگر اشکال قانونی داشت در قالب لایحه به مجلس ارائه دهد.

شاعری تصریح کرد:سه ایراد شورای نگهبان درباره لایحه هوای پاک مطابق نظر شورا برطرف و مجدداً برای ارائه به صحن علنی مجلس آماده شد.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه ایراد دوم شورای نگهبان نیز در زمینه لایحه هوای پاک طبق ماده 11 بود که در این جلسه کمیسیون مطرح شد، یادآورشد :شورای نگهبان در این خصوص ایرادی مبنی بر اینکه ما حق شکایت را نباید به مراجع قضایی سلب کنیم را اظهار داشتند بنابراین این موضوع نیز براساس نظر شورای نگهبان مدنظر قرار گرفت و رفع شدکه انشالله درصحن علنی مجلس شورای اسلامی نیز این موضوع رای بیاورد./

برچسب ها

آب و منابع طبیعی، آلایندگی هوا، آلودگی، آلودگی هوا، اخبار برگزیده، افزایش آلودگی، لایحه هوای پاک