خبر

مسیر شما: اخبار بررسی لایحه حمایت از محیط بانان در معاونت قوانین مجلس
بررسی لایحه حمایت از محیط بانان در معاونت قوانین مجلس

عضو هیات رییسه مجلس از بررسی و ارزیابی لایحه حمایت از محیط بانان در مجلس خبر داد و گفت: بررسی و تصویب سریع تر این لایحه در اولویت کاری مجلس شورای اسلامی است.

 خانه ملت؛ اکبر رنجبرزاده با بیان اینکه لایحه حمایت از محیط بانان در مجلس برای ارجاع به صحن علنی و کمیسیون های مربوطه در حال بررسی است، گفت: چنانچه این لایحه مغایرت با قوانین برنامه و سندچشم انداز نباشد معاونت قوانین مجلس نظرات خاص حقوقی را بر این لایحه اعمال و بعد از جمع بندی نهایی این لایحه به کمیسیون تخصصی و صحن علنی ارسال می شود.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مجلس تمامی توان خود را برای تصویب لایحه حمایت از محیط بانان به کار خواهد برد، تصریح کرد: محیط بانان قشر مظلوم، زحمتکش و بی دفاعی هستند که با کمترین امکانات از محیط زیست و حیات وحش کشور دفاع می کنند و به طور مداوم مورد هجمه ناجوانمردانه شکارچیان غیرمجاز قرار می گیرند از این رو ضرورت دارد حمایت های اجتماعی، اقتصادی و قضایی از این قشر افزایش یابد.

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر تامین تجهیزات مورد نیاز محیط بانان، گفت: بررسی و تصویب سریع تر این لایحه در اولویت کاری مجلس شورای اسلامی است./

نظر شما
مشخصات خبر