از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس؛

کاندیداها برای انتخاب نماینده ناظر در کمیته نحوه انتشار اوراق بهادار ریالی مشخص شد

کاندیداها برای انتخاب نماینده ناظر در کمیته نحوه انتشار اوراق بهادار ریالی تعیین شدند.

خانه ملت؛ در نشست امروز کمیسیون اقتصادی، در اجرای جزء(1) بند(ل) قانون بودجه سال 96 و با توجه به مفاد بند یک ماده(218) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی عین الله شریف پور نماینده مردم ماکو، چالدران، پلدشت، شوت و علی اکبر کریمی نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به عنوان کاندیدا برای انتخاب نماینده ناظر در کمیته نحوه انتشار اوراق بهادار ریالی، به صحن علنی مجلس معرفی شدند.

برچسب ها

اخبار برگزیده، اوراق بهادار، معاملات انتشار اوراق بهادار، کمیسیون اقتصادی، کمیسیون اقتصادی مجلس