اکبری مطرح کرد:

بررسی طرح تحقیق و تفحص از شرکت منابع آب ایران در کمیسیون کشاورزی

رییس کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: با توجه به ابعاد مختلف طرح تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت منابع آب ایران، در نشست امروز مقرر شد که طی ده روز آینده اعضای کمیسیون تصمیم نهایی خود را درباره این طرح اتخاذ کنند.

 خانه ملت؛ علی اکبری درباره جلسه امروز کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، گفت: بررسی اولیه در زمینه وضعیت تحقیق و تفحص از شرکت منابع آب ایران توسط کمیسیون متبوعش با حضور نمایندگان کمیسیون تجزیه و تحلیل شد و بر طبق نظرات اعضای کمیسیون مقرر شد که طبق قانون اعضای کمیسیون در مدت ده روز نظر خود را درباره آینده این طرح ارائه کنند.

نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در این جلسه کمیسیون متقاضیان طرح تحقیق و تفحص از شرکت منابع آبی ایران نیز دلایل طرح این موضوع رابیان ودر مقابل نیز مسئولان شرکت منابع ایران نیز توضیحاتی در این خصوص ارائه دادند و در نهایت این موضوع برای رای گیری نهایی به ده روز آتی موکول شد./

برچسب ها

آبیاری زمین های کشاورزی، اخبار برگزیده، اراضی کشاورزی، منابع آب، منابع آبی