سیده فاطمه حسینی:

توانمندسازی بانوان از گذر افزایش مشارکت سیاسی میسر می شود

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس، گفت: تجارب روز دنیا نشان می دهد توانمندسازی اقتصادی و مالی زنان از مسیر افزایش مشارکت سیاسی زنان ممکن می شود.

خانه ملت؛ سیده فاطمه حسینی در جلسه مشترک فراکسیون زنان با مجمع زنان اصلاح طلب گفت: تجارب روز دنیا نشان می دهد توانمندسازی اقتصادی و مالی زنان از مسیر افزایش مشارکت سیاسی زنان ممکن است و موضوع مهم دیگر پیگیری برقراری دیدگاه عدالت جنسیتی در برنامه ها و سیاستگذاری های دولت است.

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص اقدام عملیاتی در زمینه ارتقای جایگاه زنان تاکید کرد:باید از محیط پیرامونی خود یعنی از مجلس شروع کنیم و به زنان شاغل در مجلس کمک نماییم تا حضور آنان در جایگاه های مدیریتی پررنگ تر شود و این موضوع به همین ترتیب بایستی در دولت نیز پیگیری شود تا با تعمیم دیدگاه عدالت جنسیتی بر اساس قانون برنامه ششم توسعه مسئله را به جامعه و سایر سازمان ها تعمیم داد./
 

برچسب ها

آموزش زنان، اخبار برگزیده، استیفای حقوق زنان، اشتغال زنان، بسته های حمایتی زنان، تشکل های زنان، حوزه زنان