توضیحات رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس درباره واردات برنج در فصل برداشت؛

لزوم ممانعت از واردات برنج در تمام ادوار برداشت محصول

به گفته اکبری لغو ممنوعیت واردات درآستانه فصل برداشت برنج،تعادل بازار را برهم می زند، بنابراین وزارت کشاورزی پس از برداشت کامل برنج از اراضی کشاورزی طبق میزان نیاز بازار واردات را رقم بزند.

  خانه ملت؛ علی اکبری درباره واردات برنج در فصل برداشت برنج،گفت: واردات برنج در فصل برداشت منطقی نیست زیرا تعادل بازار برنج در این راستا بهم می خورد بنابراین راهکار اصولی این است که پس از برداشت برنج، اگر تقاضا در بازار بیش از عرضه بود، دولت برای تنظیم بازار این محصول استراتژیک واردات را به جریان بی اندازد.

نماینده مردم بجنورد،مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان در مجلس شورای اسلامی،تصریح کرد: نباید به هیچ وجه قبل از برداشت برنج ، مجوز ورود برنج های وارداتی صادر شود، زیرا این امر نه به نفع کشور و نه به سود تعادل بخشی به بازار برنج است.

اکبری افزود: واردات برنج در فصل برداشت به معنای سردرگمی کشاورز در چرخه تولید تمام می شود زیرا کشاورزی که با زحمات فراوان برنج روانه را بازار مصرفی می کند، سزاوار نیست با واردات بی موقع اقتصادش بهم ریخته شود.

نماینده مردم بجنورد در مجلس با بیان اینکه دولت باید سرجمع میزان تولید سال زراعی برنج را محاسبه کند و سپس در صورت نیاز واردات برنج را به جریان بیندازد، تصریح کرد: دولت باید تقاضای بازار برنج را نیز بر مبنای تولید ارزیابی کند و سپس براساس نیاز جاری کشور واردات برنج به کشور رقم زده شود و این امر بدین معنا است که باید واردات برنج در تمام ادوار کشت از جمله پاییزه،کشت دوم در کشور ممنوع اعلام شود تا کشاورز در عرصه تولید برنج متضرر نشود.

اکبری با بیان اینکه لغو واردات برنج در فصل برداشت برخورد قانونی بهارستان را در پی دارد،تصریح کرد: مجلس به عنوان ناظر بر عملکرد دولت هرگاه که بی نظمی در نظام عرضه – تقاضا و تولید – مصرف مشاهده کند، این حق را برای خود محفوظ می داند که پیگیریهای لازم را با ابزارهای قانونی که در اختیار دارد با واردات برنج در فصل برداشت انجام دهد .

رییس کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس،یادآورشد: کشاورزان برنج براساس قیمت برنج دربازار سرمایه گذاری کردند بنابراین پرواضح است، اتخاذ تصمیمات یکباره همچون لغو ممنوعیت واردات برنج با شرایط فعلی کشاورز به هیچ وجه منصفانه نیست./

برچسب ها

اخبار برگزیده، اراضی کشاورزی، برنج، برنج آلوده، برنج ایرانی، برنج شمال، برنج کاران، برنج‎های وارداتی، تجارت برنج، واردات برنج