مرکز پژوهش های مجلس منتشر کرد:

مناسبات مالی دولت و شهرداری ها

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، مناسبات مالی دولت و شهرداری را با توجه به تجربه سایر کشورها مورد بررسی قرارداد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصاد بخش عمومی این مرکز هدف از تهیه این گزارش را فراهم آوردن بستر علمی و تجربی مناسب برای قانونگذاری در زمینه اصلاح مدیریت و نظام درآمدی شهرداری‌ها دانست و افزود: در این گزارش اساسا به مناسبات مالی دولت و شهرداری‌ها و تقسیم وظایف این دو سطح از دولت توجه شده و البته دامنه موضوع بسیار گسترده‌تر از این است.

در گزارش حاضرکه سومین گزارش از سلسله گزارش های مالیه شهرداری‌هاست بر وضعیت «مناسبات مالی شهرداری‌ها با دولت» و همچنین «تقسیم وظایف بین سطوح دولت و شهرداری» در ایران تمرکز و با بررسی وضعیت سایر کشورهای منتخب در این دو موضوع، نتایج ‌آن با وضعیت ایران مقایسه شده است.

پس از بررسی وضعیت ایران و سایر کشورها، تلاش شده است پیشنهادهای روشن و منجزی در دو زمینه یاد شده ارائه شوند که رئوس این پیشنهادها را می توان به شرح زیر برشمرد:

یکم – پیشنهاد در زمینه واگذاری برخی از وظایف دولت به شهرداری‌ها شامل افزایش مشارکت شهرداری‌ها در امور احداث ، تعمیر و نگهداری ساختمان مدارس ؛ در تامین بهداشت عمومی؛ در اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی ؛ در حفظ محیط زیست ؛ در مکان‌یابی و ارزیابی آثار سرریز ایجاد انواع راه‌های ارتباطی؛ در توسعه مراکز ورزشی؛ در برقراری بهداشت و ایمنی کار در کارگاه‌های شهری و...

دوم – پیشنهاد در زمینه بازآرایی روابط مالی دولت و شهرداری‌ها که شامل موارد زیر است:

- اصلاح برخی از مواد قانون شورای اسلامی به منظور افزایش اختیارات شوراهای اسلامی شهرها در تعیین بهای خدمات شهری.

- اصلاح برخی از مواد قانون شوراهای اسلامی به منظور افزایش اختیارات شوراهای اسلامی شهرها در تعیین عواض شهرداری،

- مالیات‌های مشترک و اختصاص برخی مالیات‌ها به شهرداری‌ها،

- کمک های بلاعوض دولت به شهرداری‌ها،

- قواعد مراجعه شهرداری‌ها به بازارهای مالی و استقراض از این بازارها ،

- ایجاد صندوق توسعه شهرداری‌ها ،

- بهبود شفافیت و پاسخگویی شهرداری‌ها و استان‌ها در چارچوب عدم تمرکز مالی و اداری.

متن کامل گزارش را اینجا ببینید.

 

برچسب ها

اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی، اخبار ویژه، تعمیر و نگهداری ساختمان مدارس، توسعه مراکز ورزشی، مشارکت شهرداری ها در امور احداث، مناسبات مالی دولت و شهرداری ها، مکان یابی و ارزیابی اثار سرریز ایجاد انواع راه های ارتباطی