جمالی:

کنترل هزینه های سلامت با ارتقای جایگاه پزشکان عمومی

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه لازمه حرکت بهتر طرح تحول عملیاتی شدن سیستم ارجاع است، گفت: کنترل هزینه های سلامت با ارتقای جایگاه پزشکان عمومی ممکن می شود.

 خانه ملت؛ منوچهر جمالی با بیان اینکه باید جایگاه پزشکان عمومی در کشور دیده شود، افزود: البته سازمان نظام پزشکی تلاش کرد تا جایگاه پزشکان عمومی را حفظ کند و به همین سبب همواره به دنبال رفع مشکلات پزشکان عمومی بوده است.

نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بدون شک ارتقای جایگاه پزشکان عمومی نیز امری ضروری است که باید در نظام سلامت بهتر و بیشتر دیده شوند که در این زمینه توجه به اجرای پزشک خانواده می تواند اثربخش واقع شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: در حال حاضر طرح پزشک خانواده به طور کامل اجرایی نشد و همین امر سبب شد تا نتوان از ظرفیت پزشکان عمومی استفاده کرد درحالی که اگر زیرساخت های اجرای نظام ارجاع فراهم باشد می توان به کمک پزشکان عمومی مدیریت منابع را در بهداشت و درمان شاهد بود.

وی یادآور شد: باید این واقعیت را پذیرفت که بدون پزشکان عمومی طرح تحول سلامت موفق نخواهد شد و لازمه حرکت بهتر طرح تحول سلامت عملیاتی شدن سیستم ارجاع است.

جمالی تصریح کرد: ناگفته نماند که صف نخست درمان بیماران پزشکان عمومی هستند که بار مسئولیت سنگینی بر عهده دارند به همین سبب باید به ارتقای جایگاه این گروه از جامعه پزشکی پرداخت.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، گفت: باید تلاش شود پزشکان عمومی در اولویت قرار گیرند و مردم بتوانند با پزشکان خود در ارتباط باشند و در صورت نیاز به پزشکان متخصص ارجاع داده شوند تا متحمل هزینه های سنگین حوزه سلامت نیز نشوند./

برچسب ها

آزمون جامع پزشکی، اخبار برگزیده، حق و حقوق پزشکان، حوزه پزشکی، پزشکان عمومی، یارانه سلامت