بیگدلی:

پوشش کامل بیمه ای راه کار ارایه خدمات دندانپزشکی در طرح تحول

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه ارایه خدمات دندانپزشکی در طرح تحول در سایه پوشش کامل بیمه ای میسر می شود، گفت: این خدمات مطالبه به حق مردم است.

  خانه ملت؛ احمد بیگدلی درباره اضافه شدن خدمات دندانپزشکی در طرح تحول سلامت، افزود: یکی از اهداف طرح تحول سلامت، ارایه خدمات پزشکی و دندانپزشکی بود که در ابتدا ارایه خدمات پزشکی مورد توجه قرار گرفت و تصمیم برآن بود تا در فازهای بعدی خدمات دندان پزشکی نیز ارایه شود.

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: با توجه به هزینه بالای دندان پزشکی، اما این خدمات تخصصی در مراکز بهداشتی ارایه نمی شود درحالی که این نیاز مبرم و مطالبه به حق مردم است که از خدمات دندانپزشکی به شکل تخصصی با هزینه پایینی همانند دیگر خدمات پزشکی در مراکز دولتی بهره مند شوند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: اگر اضافه شدن خدمات دندانپزشکی در طرح تحول سلامت با برنامه ریزی دقیق و استفاده از نظرات کارشناسان خبره انجام شود و انحرافاتی در داخل این طرح ایجاد نشود به نفع مردم خواهد بود و مردم نیز می توانند از این خدمات استفاده کنند.

وی درباره هزینه های بالای وزارت بهداشت و بار مالی اضافی بر دوش این وزارتخانه، یادآور شد: اگرچه بارمالی بر دوش وزارت بهداشت افزایش پیدا می کند اما بدون شک باید هزینه ها مدیریت شود زیرا در حال حاضر مشکل اصلی در زمینه بیمه است که نمی توانند خدمات بهداشت و درمان را پوشش دهند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت: بیمه ها چندان تمایلی برای پوشش دادن خدمات دندانپزشکی ندارند درحالی که باید بیمه های دولتی و غیردولتی تعهد را به عهده بگیرند تا بار مالی زیادی بر دوش وزارت بهداشت نباشد./

برچسب ها

اجرای طرح تحول نظام بانکی، اخبار برگزیده، دندانپزشکان، دندانپزشکی، طرح تحول سلامت، طرح تحول نظام سلامت