خبر

مسیر شما: اخبار مشاوره های رایگان به خانواده ها گام مثبت برای کاهش معضل اعتیاد
مشاوره های رایگان به خانواده ها گام مثبت برای کاهش معضل اعتیاد

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بر ضرورت نقش سیاست های حمایتی برای کاهش اعتیاد در حاشیه شهرها تاکید کرد.

 خانه ملت؛ شکور پورحسین درباره ضرورت سیاست های حمایتی برای رفع معضل آسیب های اجتماعی همچون اعتیاد، افزود: اینکه سازمان بهزیستی مشاوره های رایگان به خانواده ها ارائه دهد تا بتوان معضلات آسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد را کاهش داد اقدام قابل تاملی است و می توان آن را گام مثبتی در این حوزه محسوب کرد.

نماینده مردم پارس آباد در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: خانواده به عنوان پایه های بنیادین جامعه از اهمیت خاصی برخوردار است و باید این واقعیت را پذیرفت که هر یک از آسیب های اجتماعی ممکن است از خانواده ها شروع شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه امروزه جای آموزش و مراقبت درزمینه کاهش آسیب های اجتماعی خالی است، تصریح کرد: برای رسیدن به اهداف مدنظر باید آموزش در مدرسه و خانواده مورد توجه واقع شود و در این راستا بسته های حمایتی نیز برای مشاوره های رایگان اقدام موثری خواهد بود.

وی یادآور شد: آسیب های اجتماعی یکی از عوامل بسیار تاثیر گذار در روند آموزش ، امنیت ، اخلاق ، خانواده است؛ امروزه اعتیاد به عنوان یکی از بزرگترین و شایع ترین آسیب‌های اجتماعی کشور، بیشترین ظهور و بروز را در مناطق حاشیه‌ای دارد و باید برای برون رفت از این وضعیت چاره اندیشی شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت: واقعیت آن است مناطق حاشیه ای جولانگاه قاچاقچیان و توزیع کنندگان مواد مخدر شده است که عدم خدمات‌دهی مناسب به ساکنان آن‌ها و تراکم جمعیتی بالا محلی برای بروز انواع آسیب‌های اجتماعی شده است لذا آموزش خانواده ها می تواند تا حد زیادی از این بحران بکاهد./

نظر شما
مشخصات خبر