نوآوری در نظام های سلامت

مرکزپژوهش های مجلس شورای اسلامی بخشی از کتاب «چالش ها و فرصت های مدیریت مراقبت های سلامت» را ترجمه و در قالب گزارشی با عنوان «نوآوری در نظام های سلامت» منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکزپژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز، ضمن بیان این مطلب که با وچودچالش‌هایی که نظام‌های سلامت در سراسر دنیا با آن روبرو هستند، نوآوری در نظام‌های سلامت با سرعت کمی انجام می شود، افزود: گرچه واژه نوآوری یکی از شعارها در ادبیات مراقبت سلامت است، تحقیقات مشترک در سطح بین المللی در این زمینه اندک است.

این گزارش می افزاید: به منظور درک علل موفقیت و شکست نوآوریهای مراقبت سلامت، ضروری است تا مسیر پیچیده‌ای را که به نوآوری‌های کاربردی می انجامد مرور کرد. به علاوه نوآوری‌ها از زمینه بیرونی که در آن قرار دارند، یعنی ویژگی‌های محیطی و عملیاتی نظام مراقبت سلامت جدا نیستند. در این گزارش که ترجمه بخشی از کتابی تحت عنوان «چالش‌ها و فرصت‌های مدیریت مراقبت‌های سلامت» است، با مقایسه نظام‌های سلامت مختلف در سه کشور یعنی ایالات متحده آمریکا، انگلستان و آلمان، بر اینکه تا چه اندازه نواوری در نظام‌های سلامت به گونه‌ای راهبردی مورد توجه قرار میگیرد بحث شده است. واضح است که تفاوت‌های زیادی در ظرفیت نوآوری نظام‌های سلامت مختلف وجود دارد، که ممکن است بر میزان انتقال نوآوری تاثیر بگذارد. از این رو پژوهش‌ها در این حوزه بایدچشم‌اندازی بین المللی را به منظور حرکت به سمت ارائه مراقبت‌های سلامت یکپارچه و عادلانه‌تر ایجاد کنند.

 

برچسب ها

اخبار پژوهشی، بخش سلامت، تحقق «عدالت بین نسلی»، شاخص فرصت های نوآوری