امینی فرد مطرح کرد:

بازار کشورهای اسلامی هدف ایران برای صادرات تجهیزات پزشکی

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت کشورهای اسلامی برای صادرات تجهیزات پزشکی، گفت: ارتقای تولید داخل شرط رقابت پذیری در این حوزه است.

 خانه ملت؛ محمد نعیم امینی فرد با بیان اینکه ایران ظرفیت زیادی در صادرات تجهیزات پزشکی دارد، افزود: با توجه به پیشرفت و توانمندی در ارتقای تکنولوژی برای تولید تجهیزات پزشکی، افزایش صادرات در این حوزه می تواند به حوزه سلامت کمک چشمگیری داشته باشد.

نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: ایران در حوزه پزشکی جایگاه قابل قبولی در آسیای جنوب غربی دارد لذا می توان با استفاده از این امتیاز، هم کیفیت تولید داخل ارتقا یابد و هم با هدف گیری بازار داخلی، صادرات را نیز افزایش داد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: در حال حاضر می توان در بسیاری از کشورها بازار هدفی را تعریف کرد و بدون شک وزارت بهداشت نقش مهمی در این سیاست گذاری ها دارد و میتواند در این زمینه تعاملات خوبی داشته باشد.

وی یادآور شد: در زمینه صادرات تجهیزات پزشکی می توان از ظرفیت کشورهای اسلامی و کشورهای آفریقایی استفاده کرد و با توجه به خدماتی که هلال احمر به این کشورها ارایه می کند می توان صادرات قابل قبولی در حوزه تجهیزات پزشکی را شاهد بود.

امینی فرد تاکید کرد: بدون شک ظرفیت صادرات تجهیزات پزشکی بیش از 10 درصد است اما رسیدن به این هدف نیازمند زمان است زیرا اکنون رقبای زیادی در حوزه تجهیزات پزشکی وجود دارد که می طلبد با سیاست بیشتری وارد این عرصه شد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، گفت: برای صادرات تجهیزات پزشکی باید با تکیه بر دانش و تکنولوژی خود در عرصه های قابل رقابت وارد شد تا بتوان شاهد پیشرفت در زمینه شد./

برچسب ها

اخبار برگزیده، تجهیزات پزشکی، تعرفه پزشکی، حوزه پزشکی