شاعری خبر داد:

واردات برنج در فصل برداشت ممنوع شد

سخنگوی کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس،گفت: اینجانب در طی جلسه ای با رییس کارگروه تنظیم بازار و مسئولان وزارت کشاورزی برای حمایت از تولید داخلی واردات برنج در فصل برداشت ممنوع شد.

 خانه ملت؛ علی محمد شاعری درباره واردات برنج در فصل برداشت،گفت: طی جلسه ای که با رییس کارگروه تنظیم بازار (محمد شریعتمداری) ،مسئولان وزارت کشاورزی امروز هفدهم مرداد ماه برگزار کردیم، مقرر شد برای حمایت از تولید داخلی واردات برنج در فصل برداشت ممنوع شود.

نماینده مردم بهشهر،نکا،گلوگاه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت با هدف افزایش انگیزه کشاورز جهت تولید و حمایت از تولید داخلی عملیاتی شد،تصریح کرد: لازم به ذکر است درتیرماه سال جاری گارگروه تنظیم بازار طی مصوبه ای واردات برنج در فصل برداشت را آزاد کرده بود که با پیگیری های اینجانب و طی برگزار جلسه ای با مسئولان ذی ربط، آزادی واردات برنج در فصل برداشت ممنوع شد.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی مجلس، یادآورشد: ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت، گام مثبت دولت و مجلس جهت حمایت برنج کاران و تولید داخلی به شمار می آید./

برچسب ها

اخبار برگزیده، برنج، برنج ایرانی، برنج شمال، برنج وارداتی، برنج کاران، برنج‎های وارداتی، تجارت برنج