خدابخشی خبر داد:

نشست امروز فراکسیون نظارت بر اجرای برنامه ششم توسعه با هفت وزیر پیشنهادی

رییس فراکسیون نظارت بر اجرای برنامه ششم توسعه، از نشست امروز فراکسیون متبوعش برای بررسی برنامه هفت تن از وزرای پیشنهادی دولت خبر داد.

 خانه ملت؛ محمد خدابخشی از نشست امروز فراکسیون نظارت بر اجرای برنامه ششم توسعه برای بررسی برنامه هفت تن از وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها خبر داد.
رییس فراکسیون نظارت بر اجرای برنامه ششم توسعه، تصریح کرد: آقایان قاضی زاده هاشمی، بطحایی، بیطرف، اذری جهرمی، بیژن نامدار زنگنه، شریعتمداری و سلطانی فر در فراکسیون حضور می یابند./

برچسب ها

اخبار برگزیده، برنامه ششم، برنامه ششم توسعه، راهبردهای سند برنامه ششم، سیاست های کلی برنامه ششم توسعه