آقاپور علیشاهی مطرح کرد:

بررسی افزایش نرخ بیمه شخص ثالث در کمیسیون اقتصادی مجلس

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش نرخ بیمه شخص ثالث به صلاح نیست و این رشد تعرفه در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی می شود.

 خانه ملت؛ معصومه آقاپور علیشاهی در خصوص افزایش نرخ حق بیمه دریافتی شرکتهای بیمه در رشته ثالث گفت:برای افزایش سطح پوشش بیمه ای در سطح جامعه باید فرهنگ سازی لازم صورت بگیرد به دلیل اینکه با افزایش پوشش بیمه بسیاری از بروز مشکلات آتی جلوگیری می شود.

نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:افزایش نرخ حق بیمه دریافتی شرکتهای بیمه باعث می شود سطح پوشش بیمه در کشور، کاهش یابد و در میان مدت هزینه به دولت تحمیل می کند به دلیل اینکه برخی شرکت های بیمه ای زیان ده هستند.

آقاپور علیشاهی در ادامه گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت افزود:در کشورهای توسعه یافته برای افزایش سطح پوشش بیمه ای، اقشار کم درآمد بصورت رایگان تحت حمایت های بیمه ای قرار می گیرند به دلیل اینکه تبعات عدم بیمه می تواند هزینه های سنگینی را به دولت تحمیل کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود:با توجه به شرایط رکودی و کاهش سطح درآمدها توان اقتصادی جامعه کاهش یافته بنابراین باید شرکت های بیمه شرایط را تسهیل کنند تا مردم با انگیزه بیشتر اقدام به استفاده از خدمات بیمه ای کنند.

آقاپور علیشاهی با بیان اینکه افزایش نرخ بیمه شخص ثالث در کمیسیون اقتصادی بررسی می شود،افزود: افزایش نرخ حق بیمه دریافتی شرکتهای بیمه در رشته ثالث به صلاح نیست و باید کاهش یابد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هزینه آسیب های اجتماعی در جامعه بالا بوده بنابراین باید با اختصاص منابع مالی از بودجه تلاش کرد سطح پوشش بیمه در جامعه بالا برود./

برچسب ها

اخبار برگزیده، بیمه شخص ثالث، بیمه شخص ثالث، قانون بیمه شخص ثالث، کمیسیون اقتصادی، کمیسیون اقتصادی مجلس