زارع:

اجرایی شدن ۶۰ درصد از برنامه ششم بر اشتغال و معیشت مردم اثر مثبت دارد

سخنگوی کمیسیون اقتصادی، گفت: اگر دولت ۶۰ درصد از برنامه ششم را اجرایی کند یک دولت موفق خواهد بود و اجرایی کردن این برنامه در اشتغال و معیشت مردم تاثیر بسیار زیادی دارد.

رحیم زارع در گفت‌وگو با خبرنگار vpdl ، در خصوص توجه به قشر متوسط و ضعیف جامعه در برنامه‌های تیم اقتصادی دولت، اظهار داشت: تیم اقتصادی دولت برنامه ششم توسعه را اگر اجرایی کند دیگر نیازی به ارائه برنامه توسط هیچ وزیری نیست.

نماینده مردم آباده و بوانات در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تمامی برنامه وزرا پیشنهادی باید بر اساس برنامه ششم توسعه باشد که با مطالعه‌ای که از برنامه وزرا پیشنهادی داشتم برنامه‌های آنها بر اساس برنامه ششم بود ، گفت: چهار سال برنامه ششم توسعه با دولت دوازدهم مصادف است به‌همین دلیل باید تمام تلاش دولت اجرایی کردن برنامه ششم توسعه و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با کمک سایر ارکان نظام باشد.

وی با اشاره به اینکه علی‌رغم ایرادات موجود در برنامه ششم توسعه این برنامه یک برنامه جامع و کامل است، اضافه کرد: اگر این دولت 60 درصد از برنامه ششم را اجرایی کند یک دولت موفق خواهد بود و اجرایی کردن این برنامه در اشتغال و معیشت مردم تاثیر بسیار زیادی دارد.

زارع ادامه داد: به این دلیل نمیگوییم که دولت 100درصد از برنامه ششم توسعه را اجرایی کند زیرا برخی عوامل تاثیر گذار قابل پیش‌بینی نیست و به‌صورت سیستماتیک از بیرون بر کشور تحمیل می‌شود.

سخنگویی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دولت نیاز به برنامه ریزی جدید ندارد زیرا برنامه راهبردی را طبق سیاست‌های کلی رهبر مقام معظم رهبری در حوزه‌های مختلف توسط مجلس شورای اسلامی، دولت و صاحب‌ نظران تدوین شده است، خاطرنشان کرد: اجرایی شدن 60درصد از برنامه ششم بر معیشت مردم واشتغالزایی اثر بسیار مثبتی دارد./

برچسب ها

اخبار برگزیده، اشتغال، اشتغال زایی، اشتغال و به طور کلی اقتصاد کشور، برنامه ششم، برنامه ششم توسعه، حمل و نقل در برنامه ششم توسعه، سیاست های کلی برنامه ششم توسعه