محمودی شاه نشین:

پرداخت تسهیلات بانکی برای افزایش واگن مترو

عضو کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور گفت: تردد روزانه ۲.۵ تا ۳ میلیون مسافربا مترو به داخل تهران با واگن های فعلی امکان پذیرنیست.

خانه ملت؛ محمد محمودی شاه نشین درباره اظهارات رییس شورای شهر مبنی بر ضرورت افزایش 2 هزارواگن به ناوگان حمل و نقل ریلی،گفت: با توجه به اینکه درحال حاضر 8 خط مترو درتهران و حومه فعالیت می کند، باید واگن ها نیز به نسبت تعداد خطوط افزایش پدا کند؛ البته دولت اعتباراتی را برای افزایش کیفیت و کمیت خطوط مترو وامکانات آن دربودجه 96 و قانون برنامه ششم درنظرگرفت که امیدواریم هرچه سریعتر این اعتبارات تخصیص پیدا کند.

نماینده مردم شهریار درمجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه میزان واگن سازی درداخل کشور و مشارکت واگن سازی پارس درافزایش واگن مترو باید افزایش پیدا کند، افزود: درحال حاضر ازمناطق همجوار تهران و مراکز سکونتی در غرب، شرق و جنوب تهران به میزان 2.5 تا 3 میلیون نفر به داخل تهران تردد می کنند، بنابراین شرایط و وضعیت حمل و نقل باید تغییرکند، هرچند که متاسفانه مردم ساعت ها درترافیک مانده و دربرخی خطوط مترو درساعت های اولیه صبح حتی جا برای تنفس ندارد.

وی با تاکید براینکه میزان واگن ها و خطوط در تهران قابل قبول نیست، تصریح کرد: انتظار می رود که حداقل دولت در4 سال آینده توجه ویژه ای به مترو داشته و اقدامات جدی درجهت حل مشکلات این بخش داشته باشد، البته دولت بخشی از اعتبارات مورد نیازرا درقالب یک ردیف مشخص برای توسعه حمل و نقل ریلی و عمومی درنظرگرفته است که دربرنامه ششم و قانون بودجه به آن تاکید شد؛ ضمن اینکه می توان درلایحه متمم بودجه نیز میزان بیشتری را برای حمل و نقل درنظرگرفت.

محمودی شاه نشین با بیان اینکه رفع مشکلات مترو نیازمند دریافت یارانه و سرمایه گذاری ثابت است،گفت: با توجه به درآمد مترو و قیمت های پایین باید به مترو نگاه ویژه تری داشت، البته می توان پیشنهاد داد که درقالب دریافت تسهیلات ازبانک ها مشکلات مترو را آسان ترحل کرد؛ بنابراین درآمد مترو به میزانی است که بتوان هزینه های جاری را تقبل کرد و به طورحتم نمی توان با درآمد تنها توسعه مترو را گسترش داد.

عضو کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور درمجلس با تاکید براینکه شورای شهر و شهرداری بایداز طرق مختلف مشکلات مترو را حل کنند،افزود: انتظار می رود که چالش ها و مشکلات مترو دردوره جدید مدیریت شهری نسبت به گذشته کاهش پیدا کند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، رییس شورای شهرتهران با اشاره به اینکه جابه جایی روزانه 10 میلیون مسافر درتهران نیازمند افزایش 2 هزارواگن درمترو است،گفت: درحال حاضر هزارواگن درمترو برای جایه جایی مسافران وجود دارد که باید میزان آن به 3 هزار افزایش پیدا کند./

برچسب ها

اخبار برگزیده