پورابراهیمی نشست کمیسیون اقتصادی مجلس را تشریح کرد:

توافق کلی برای معافیت مالیاتی منابع صندوق توسعه ملی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:توافق کلی برای معافیت مالیاتی منابع صندوق توسعه ملی صورت گرفته و در نشست آتی کمیسیون اقتصادی در خصوص این موضوع رأی گیری انجام می شود.

 خانه ملت؛ محمدرضا پورابراهیمی داورانی در خصوص نشست امروز کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه طرح استفساریه در خصوص ماده 36 از قانون رفع موانع تولید در رابطه با مالیات مربوط به منابع صندوق توسعه ملی مورد بررسی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفت.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به اینکه صندوق توسعه ملی از سال 94 مشمول سود و زیان حاصل از تسعیر ارز بوده است، در جلسه کمیسیون اقتصادی این موضوع تبیین شد که براساس قانون از ابتدا تاسیس صندوق توسعه ملی تا سال 94 نیز منابع صندوق توسعه از مالیات معاف است.

وی افزود:در کمیسیون اقتصادی توافق های کلی با لحاظ نظر شورای نگهبان درباره استفساریه ماده 36 از قانون رفع موانع تولید برای معافیت مالیاتی منابع صندوق توسعه ملی صورت گرفته است.

پورابراهیمی داورانی افزود: با توجه به تبیین هایی که در خصوص معافیت مالیاتی مربوط به منابع صندوق توسعه ملی صورت گرفته مقرر شده هفته آینده کمیسیون در خصوص موضوع مذکور رأی گیری انجام شود.

وی ادامه داد: باید توجه داشت در خصوص موضوع مالیات منابع صندوق توسعه ملی، دولت در احکام دائمی برنامه ششم توسعه قید کرده که صندوق توسعه ملی از تاریخ تاسیس مشمول قانون در زمینه مالیات است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بحث معافیت شهرداری ها از مالیات مستقیم نیز در دستورکار جلسه کمیسیون اقتصادی بود و پیشنهاد دولت در خصوص اضافه شدن دهیاری ها به شهرداری ها برای معافیت مالیاتی مورد بررسی قرار گرفت و در نشست بعدی کمیسیون رأی گیری نهایی صورت خواهد گرفت./

برچسب ها

اخبار برگزیده، تسهیلات صندوق توسعه ملی، صندوق توسعه ملی، منابع صندوق توسعه ملی