پروانه مافی خبرداد:

تدوین پیش نویس لایحه اقتصاد دیجیتال درمدت مدت ۴ ماه با محوریت سازمان فناوری اطلاعات کشور

پیش نویس لایحه ی اقتصاد دیجیتال با محوریت سازمان فناوری اطلاعات کشور در اولین جلسه ی کمیته حمایت از کسب و کارهای الکترونیکی فراکسیون تولید و اشتغال مجلس تدوین شد.

خانه ملت؛ اولین جلسه‌ی کمیته‌ی حمایت از کسب و کارهای الکترونیکی فراکسیون تولید و اشتغال مجلس برگزار شد.

در این نشست که با حضور چند تن از اعضای فراکسیون تولید و اشتغال، معاونین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، برخی اعضای شورای اسلامی شهر تهران و نمایندگانی از بخش خصوصی حضور داشتند،حاضرین به بحث و تبادل نظر درخصوص راهکارهای رفع موانع کارآفرینی در کسب و کارهای الکترونیکی و همچنین چگونگی درآمدزاییِ مدیریت شهری پایتخت بر بستر فناوری اطلاعات پرداختند.

در ابتدای نشست، پروانه مافی رئیس کمیته‌ی حمایت از کسب و کارهای الکترونیکی با اشاره به روند شکل گیری فراکسیون تولید و اشتغال و کمیته‌ی حمایت از کسب و کارهای الکترونیکی،هدف از تشکیل این کمیته را کمک به ایجاد اشتغال به واسطه‌ی حمایت از شکل گیری و توسعه‌ی کسب و کارهای الکترونیکی در بخش خصوصی و بخش عمومی دانست.

"جهانگرد "معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با تشریحِ نرخ رشد بی همتای حوزه‌ی فناوری اطلاعات در قیاس با سایر حوزه های اقتصادی کشور، این رقم را در هر برنامه‌ی توسعه به طور میانگین 19.8 درصد اعلام و خاطر نشان کرد در برنامه‌ی ششم توسعه نیز نرخ رشد اقتصادی حوزه‌ی فناوری اطلاعات 19.6 درصد پیش بینی شده است.

وی با اشاره به اینکه ادامه ی رشد و توسعه در حوزه‌ی فناوری اطلاعات باید در افزایش کیفیت خدمات و محتوا صورت گیرد که اینجا نقش کمیته‌ی حاضر و تعامل آن با دولت پر رنگ می شود.

" براری" معاون امور مجلس و استان های وزارت ارتباطات نیز با بیان وجود ظرفیت های فراوان شهر تهران در جهت درآمدزایی از فناوری اطلاعات و زیرساخت های ارتباطی گسترده و غنی در شهر تهران، ابراز امیدواری کرد تا در دوره ی جدید مدیریت شهری پایتخت و با همت و پیگیری شورای شهر پنجم و شهرداری تهران، همکاری 3 جانبه میان مجلس، وزارت ارتباطات و شورای شهر موجب شود تا بر مبنای استفاده از ظرفیت های مشترک بتوان اقدامی مثبت در جهت رفع وابستگی پایتخت به درآمدهای ناپایدار صورت داد.

"علی بختیار"نماینده‌ی مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون تولید و اشتغال مجلس با تأکید بر هدف کمیته مبنی بر رفع موانع کارآفرینی در حوزه‌ی فناوری و اشاره به مغایرت عمده طرح های مجلس با اصل 75 قانون اساسی در این حوزه، از نمایندگان دولت حاضر در جلسه خواست تا لوایح لازم در جهت اهداف کمیته و فراکسیون را از طریق دولت به مجلس ارائه کنند.

"فراهانی" نماینده مردم تهران در شورای شهر، ضمن اشاره به گزارش مرکز پژوهش های مجلس در سال گذشته مبنی بر عقب افتادنِ کشور از سند چشم اندازه 1404، تولید شغل و درآمد زایی به واسطه‌ی حوزه‌ی فناوری اطلاعات را از جمله راه هایی دانست که می تواند عقب ماندگی های کشور از سند چشم انداز 20 ساله را جبران کند. وی همچنین نسبت به احیای نقش فناوری اطلاعات در جهت ایجاد منابع درآمدی پایدار برای شهر تهران در دوره‌ی جدید مدیریت شهری ابراز امیدواری کرد.

" اَمانی" دیگر عضو شورای شهر تهران با اشاره به اهمیت موضوعِ فناوری اطلاعات در توسعه‌ی کشور، نقش دولت در این زمینه را اساسی خواند و ایجاد اشتغال از این طریق را مشروط بر عزم قوای کشور در رهایی از اقتصاد نفتی دانست.

"حق شناس" رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران نیز با مثبت ارزیابی کردن حرکت مجلس و دولت در این زمینه پیشنهاد کرد تا فرآیندی 3 مرحله ای شامل شناخت و احصاء موانع در این زمینه از طریق ایجاد پورتالی همگانی،انجام کار کارشناسی عمیق پس از احصاء موانع و نهایتاً ارائه‌ی راهکار بر مبنای طبقه بندی و اولویت بندی موانع در مرحله‌ی کارشناسی، تعبیه شود.

پیش از پایان این نشست، با پیشنهاد برخی از اعضا و موافقت اکثریت حاضرین، 3 مورد اقدام ذیل به تصویب رسید:

۱_ تدوین پیش نویس لایحه‌ی اقتصاد دیجیتال ظرف مدت 4 ماه با محوریت سازمان فناوری اطلاعات کشور
۲_تدوین پیش نویس آیین نامه‌ی پیشنهادی برای شفافیت عملکرد بیمه گذار در تعامل با صاحبان کسب و کار در حوزه‌ی فناوری، با مشارکت بخش خصوصی و سازمان فناوری اطلاعات ایران
۳_ تدوین پیش نویس اصلاح قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان با محوریت کمیته ی حمایت از کسب و کارهای الکتورنیکی مجلس، ستاد زیست فناوری و سازمان فناوری اطلاعات کشور

در خاتمه‌ی این نشست نیز "مافی "ابراز امیدواری کرد با قول مساعد ریاست مجلس و وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، اجرای مصوبات این کمیته با سرعت و پیگیری ویژه ای دنبال شود./

برچسب ها

اخبار برگزیده، انتقال و توسعه فناوری، ایجاد کارآفرینی، بازار کسب و کار، توسعه کارآفرینی، رونق کسب و کار، کارآفرینی