نوری:

بسته های حمایتی مسکنی برای آرامش سفره غذایی شهروندان

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس،گفت: مجلس و دولت زمانی که اعلام می کنند حامی اقشار ضعیف و محروم جامعه هستند باید با ارائه بسته های حمایتی کالاهای اساسی و غذایی، اقشارکم درآمد جامعه را به طریق فراگیر تامین کنند.

 خانه ملت؛ سید راضی نوری درباره بازار پرتلاطم مواد غذایی درکشور،گفت: بسته‌های حمایتی برای آرامش بازار اقتصادی دهک های کم درآمد جامعه دراصل مسکن موقتی است اما برای ثبات دائمی نرخ محصولات غذایی در بازار ما نیازمند برنامه ریزی جامع و فراگیر هستیم که تمام طبقات اقتصادی جامعه بتوانند با تورم موجود کالاهای اساسی – غذایی را در سفره اولیه شان قرار دهند.

نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت بازار مواد غذایی برای همخوانی با قدرت اقتصادی تمام مردم نیازمند تعدیل است تصریح کرد: افزایش نرخ مواد غذایی نباید به حدی باشد که مصرف کننده تحت فشارهای شدیداقتصادی قرار گیرد.

نوری افزود:گرانی نباید سویا را جایگزین گوشت قرمز بکند و این در حالی است که سویا دارای پروتیین های گیاهی است اما به هیچ وجه نمیتواند جایگزین مناسبی برای پروتیین های حیوانی مورد نیاز شهروندان باشد.

وی ادامه داد: باید با بسته های حمایتی دهک های کم درآمد جامعه را در بازار مواد غذایی حمایت کرد تا مردم دچار فقرغذایی نشوند.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه نرخ محصولات غذایی بر مبنای قدرت اقتصادی دهک های کم درآمد جامعه تعیین شود، گفت: مجلس و دولت زمانی که اعلام می کنند؛ حامی اقشار ضعیف و محروم جامعه هستند باید با ارائه بسته های حمایتی کالاهای اساسی و غذایی شهروندان را فارغ از هرطبقه ای که هستند تامین کنند./

برچسب ها

اخبار برگزیده، تسهیلات مسکن، رشد کند صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی، محصولات غذایی