محجوب:

روستاهای تهران بیشترین سهم تولیدات دامی در کشور را دارند

عضو مجمع نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: در تهران ۳۰۰ روستا وجود دارد که باید از آن ها صیانت کرد.

 خانه‌ملت؛ علیرضا محجوب درخصوص مشکل حاشیه نشینی پایتخت گفت: در حوزه انتخابیه تهران،ری، شمیرانات، اسلامشهرو پردیس حدود 300 روستا وجود دارد که باید از آن ها صیانت شود.

نماینده مردم تهران،ری،شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: با اینکه تهران منطقه پر روستایی به نظر نمی رسد ؛اما از بسیاری از شهرهایی که به داشتن مناطق روستایی مشهور هستند،روستاهای بیشتری دارد.

صیانت از روستاها در تهران متفاوت از سایر استان هااست

وی خاطرنشان کرد: شاید بتوان گفت که روستاهای تهران بیشترین سهم تولیدات دامی در کشور را دارند و از این جهت صیانت از روستاها در تهران بسیار مهم و متفاوت از سایر استان هااست و باید روی آن سرمایه گذاری کرد که هم مهاجرت انجام نشود و هم حجم مهمی از تولیدات که حاصل این روستاهاست، تولید شود.

حومه شهر تهران در اثر بی توجهی و سهل انگاری وضعیت مناسبی ندارد

وی در پاسخ به این سئوال که چرا استان تهران به صورت متوازن توسعه پیدا نکرده و حومه تهران هیچ شباهتی به این شهر ندارد؟ گفت: متاسفانه حومه شهر تهران یا شهرهای بزرگ در اثر بی توجهی و سهل انگاری دارای وضعیت نامناسبی هستند در حالی که باید به روستاها و شهرهای کوچک که دلیل مهاجرت هستند، توجه بیشتر کرد تا این جمعیت به حاشیه شهر ها کوچ نکنند.

تمرکز و تکاثر ثروت در تهران اتفاق افتاده است

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حوزه شهر تهران یا شهرهای بزرگ تمرکز و تکاثر ثروت اتفاق افتاده است افزود: این اتفاق طبیعی است و در هر نقطه از دنیا قطب ثروتی وجود داشته باشد،همه به سمت آن حرکت می کنند.

میل به مهاجرت و سکونت در نقاط بهتر با درآمد، رفا و خدمت بیشتر تمایل بشری است

محجوب ادامه داد: به همین دلیل بسیاری دوست دارند در شهرهای اروپایی یا آمریکایی اقامت کنند ؛چون آنجا کانون ثروت است، از این رو میل به مهاجرت و سکونت در نقاط بهتر با درآمد،رفاه و خدمت بیشتر یک تمایل بشری است و به همین جهت باید مزیت هایی را تعریف و پایش کنیم که باعث استواری جمعیت در روستا شود.

استمرار بی توجهی به روستاها شدت مهاجرت و حاشیه نشینی را افزایش می دهد

این نماینده مجلس تصریح کرد:علیرغم شعارهایی که اول انقلاب داشتیم؛بی توجهی ما به روستاها کماکان ادامه دارد و هر چه این بی توجهی افزایش پیدا کند،شدت مهاجرت و حاشیه نشینی افزایش پیدا می کند که این مسئله شدت فقر را بیشتر می کند و پیامدهای آن ناهمگونی فرهنگی و نابسامانی های اجتماعی است.

جمعیت مهاجر را باید به جای حاشیه شهر تشویق به سکونت در مکان های معنادار کنیم

محجوب در ادامه تاکید کرد: باید بتوانیم جمعیت مهاجر را به جای حاشیه شهر، تشویق به سکونت در مکان های معنادار و اندیشیده ای کنیم که این مستلزم سرمایه گذاری فوق العاده است؛اما با سرمایه گذاری کمتری می توانیم آن ها را به تولید خود برگردانده و در آن حفظ کنیم.

مهم ترین ویژگی پرند و پردیس حاشیه پذیری است


نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات،اسلامشهر و پردیس در مجلس در پاسخ به این سئوال که شهرهای جدیدی همچون پرند و پردیس نتوانستند مشکل حاشیه نشینی را حل کنند؟ گفت:مهم ترین ویژگی آن ها حاشیه پذیری بوده است و این مناطق بیشتر جمعیت حاشیه نشین را در خود جای داده اند؛اما شهری همچون پرند یا پردیس با 50 هزار واحد مسکونی برای 200 هزار نفر طراحی شده است و باید برای یک میلیون نفر جمعیت آماده شود که این هم نوعی حاشیه نشینی جدید است و نباید اتفاق بیفتد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مردم باید احساس رفاه کنند،افزود: حتی وقتی آن ها به حاشیه می روند باید بیشتر از شهر رفاه داشته باشند تا دوباره مجبور نشوند برای دستیابی به رفاه و امکانات بیشتر به شهر مهاجرت کنند./

برچسب ها

آب آشامیدنی روستایی، آبرسانی شرب روستایی، اخبار برگزیده، اقتصاد روستا، بررسی وضعیت روستاها در ایران، تعاونی تولید روستایی، دامداران، دامداری و کشاورزی