بائوج لاهوتی تأکید کرد:

حذف برنج های تقلبی با شناسنامه دار شدن محصول درمراکز تولید

نماینده مردم لنگرود در مجلس با بیان اینکه ترفندها برای نامرغوب جلودادن برنج ایرانی بی تاثیر است، گفت: واردات کالاهای که ظرفیت تولید در داخل کشور وجود دارد، خیانت به اقتصاد و تولید کننده داخلی است.

مهرداد بائوج لاهوتی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره وضعیت بازار برنج درکشور،گفت: برنج ایرانی در بازار جهانی از نظر طعم و بو شهرت جهانی دارد و در این راستا نیزهیچ نوع برنج خارجی را از نظر کیفیت توان رقابت با برنج بومی ایرانی را ندارد.

عضوکمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس، تصریح کرد:برنج ایرانی دارای مشخصات ویژه‌ای است بنابراین شهروندان با آگاهی که ازکیفیت برنج ایرانی دارند اجازه ندهند،برخی با سوءاستفاده برنج های بی کیفیت در قالب برنج ناب ایرانی بفروش برسانند.

لاهوتی افزود: طمع برنج ایرانی در قبال با محصول مشابه خارجی قابل مقایسه نیست زیرا برنج خارجی طمع خاصی ندارد بنابراین برای جلوگیری از حضور برنج های خارجی در بازار به نام ایرانی باید برنج به طریق بسته بندی شده با شناسنامه قانونی که حاوی محل توزیع است، وارد بازار کشاورزی شود تا بساط افرادی که قصد دارند با سوء استفاده برنج های بی کیفیت را بنام ایران در بازار بفروش برسانند برچیده شود.

وی با بیان اینکه حذف برنج های تقلبی با شناسنامه دار شدن محصول درمراکز تولید امکان پذیراست،تصریح کرد:سازمان استاندارد مهر تایید بر برنج‌های ایرانی بزند.

ترفندها برای نامرغوب جلوه دادن برنج ایرانی بی تاثیر است

نماینده مردم لنگرود در مجلس با بیان اینکه ترفندها برای نامرغوب جلودادن برنج ایرانی بی‌تاثیر است،گفت: واردات کالاهایی که ظرفیت تولید آنها در داخل کشور وجود دارد، خیانت به اقتصاد و تولید کننده داخلی است.

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس،یادآورشد: بسیاری از برنج های خارجی ماکارانی است و کیفیتش به هیچ وجه قابل مقایسه با برنج های با کیفیت ایرانی نیست./

برچسب ها

اخبار برگزیده، برنج، برنج ایرانی، برنج شمال، برنج وارداتی، برنج کاران، تجارت برنج، توزیع برنج