کاظمی:

۵ برابر شدن بازدید از سایت های هسته ای ایران حاکی از صداقت در عملکرد است

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که انجام بازدیدهای سرزده از سایت های هسته ای نشان می دهد که ایران در فعالیت صلح آمیز هسته ای صداقت کامل دارد.

 خانه ملت؛ محمد کاظمی با اشاره به گزارش رسانه آمریکایی که تاکید دارد از ابتدای برجام آژانس بین المللی انرژی اتمی 25 بار بازدید سرزده از سایت های هسته ای ایران داشته است، اظهار داشت: گزارش های آژانس و رسانه های آمریکایی نشان می دهد که ایران مکرر مورد بازرسی هسته ای قرار گرفته است و در تمام بازدیدها عنوان شده که ما در مدار برجام باقی مانده ایم.

نماینده مردم ملایر در مجلس دهم شورای اسلامی با تاکید بر اینکه ایران به دنبال بمب هسته ای نیست، ادامه داد: جمهوری اسلامی به صورت رسمی و صریح اعلام کرده است که صرفا خواهان دانش هسته ای است و هرگز به سمت ساخت بمب هسته ای نمی رود.

وی گفت: در این زمینه حتی مقام معظم رهبری و علمای دین فتوا صادر کرده اند بنابراین ادعای غرب مبنی براینکه ایران فعالیت نظامی- هسته ای دارد نادرست بوده و هست و آژانس بین المللی انرژی اتمی این موضوع را با بستن پرونده PMD موضوع را مختومه اعلام کرد.

این نماینده مجلس با تاکید براینکه ایران از بازدیدهای مکرر و سرزده نگران نیست، عنوان کرد: اینکه فعالیت هسته ای ایران مرتب زیر نظر دوربین های آژانس بین المللی انرژی اتمی باشد و برای حضور سرزده بازرسان آژانس ممانعتی نمی شود نشان دهنده صداقت عملکرد جمهوری اسلامی در فعالیت هسته ای است.

کاظمی افزود: اما آمریکا نمی خواهد این صداقت را بپذیرد و تلاش دارد مانع پیشرفت علمی ما در زمینه هسته ای بشود به این جهت با ادعاهای نادرست تلاش دارد در مسیر پیشرفت فعالیت هسته ای ایران و اجرای برجام سنگ اندازی کند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بازرسی های مکرر از سایت های هسته ای ایران و انتشار گزارشهایی در این زمینه تاکیدی است بر صداقت ایران در فعالیت هسته ای است و این موضوع را آمریکایی ها باید بپذیرند./

برچسب ها

اخبار برگزیده، انرژی هسته ای، توافق جامع هسته ای، توافق هسته ای، تیم مذاکره کننده هسته ای، حقوق هسته ای، قضیه هسته ای ایران