رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه:

مجلس از بازنشستگی پیش از موعد بانوان حمایت می کند

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مجلس گفت: مجلس از طرح بازنشستگی پیش از موعد بانوان که در هیات دولت مطرح شده است حمایت می کند.

خانه ملت؛ حمید رضا حاجی بابایی با اشاره به مصوبه بازنشستگی زنان با ۲۰سال سابقه کار در قانون برنامه ششم،گفت: این قانون در برنامه ششم توسعه کشور پیشنهاد وپیگیری شد.

وی ادامه داد: در همان زمان هم توضیح داده شد:۹۵۰هزار خانم در ادارات در حال فعالیت هستند که ۵۱۰ هزار از این افراد در آموزش و پرورش هستند و ۲۷۰ هزار از این افراد سابقه کمتر از ۲۰ سال دارند که شامل این قانون نمی‌شوند و با توجه به اینکه اجرای این طرح تبصره‌های خاصی دارد و حقوق افراد دو سوم خواهد شد بنابراین می‌توان برآورد کرد که شمار این افراد به بیش از ۱۰ هزار نفر نمی‌رسد.

رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس افزود: با توجه به لزوم ایجاد یک میلیون وپانصد فرصت شغلی در برنامه ششم توسعه،تصویب این طرح می تواند زمینه ساز جذب و بکارگیری نیروی جوان در دستگاهها و موسسات دولتی وغیردولتی باشد.

وی با اشاره به لزوم تکریم بازنشستگان گفت: بازنشستگی فصل نوینی از زندگی افرادی که بهترین سالهای عمر خودرا در کمال صداقت وعشق در حوزه های مختلف درسنگر خدمت به مردم سپری کرده اند و در تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تلاش کرده اند.

حمید رضا حاجی بابایی به ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه کشور در خصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان اشاره کرد و افزود:این قانون از اول فروردین ۱۳۹۶ باید اجرایی شود و به تدریج بازنشستگان کشوری ولشکری در شرایط مناسب حقوقی در کشور قرار گیرند.

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مجلس لزوم برقراری بیمه های حمایتی مناسب برای بازنشستگان با توجه به افزایش جمعیت سالمندان کشور و لزوم توجه به بهزیستی آنها را یادآوری نمود و آن را از ضروریات زندگی آنها برشمرد.

برچسب ها

اجرای بازنشستگی پیش از موعد، اخبار برگزیده، بازنشستگی، حقوق بازنشستگان