با رأی موافق نمایندگان:

حسین زاده بحرینی عضو ناظر مجلس در شورای فقهی بانک مرکزی شد

نمایندگان مردم در خانه ملت محمدحسین حسین زاده بحرینی را به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای فقهی بانک مرکزی انتخاب کردند.

خانه ملت؛ نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 2 مهرماه) مجلس شورای اسلامی با 130 رأی موافق از مجموع 145 رأی نمایندگان مجلس، محمدحسین حسین زاده بحرینی را به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای فقهی بانک مرکزی انتخاب کردند.

لازم به ذکر است در اجرای ماده 16 قانون برنامه ششم توسعه مصوب 21 اسفندماه سال 1395 یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت آشنایی با بانکداری اسلامی به انتخاب نمایندگان به عنوان عضو ناظر در شورای فقهی بانک مرکزی تعیین می شوند./

برچسب ها

اخبار برگزیده، برنامه ششم، برنامه ششم توسعه