قاضی زاده هاشمی مطرح کرد:

نقش مؤثر تحلیل های فرهنگی از رفتارهای اجتماعی در کاهش آسیب ها

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اعتقاد به اینکه برجسته سازی تحلیل فرهنگی از رفتارهای اجتماعی در کاهش آسیب ها موثر است، خواستار یک کار ستادی و فراقوه ای در این خصوص شد.

 خانه ملت؛ سید احسان قاضی‌زاده هاشمی به نقش منفعل دستگاه‌های فرهنگی در ارتقای فرهنگ عمومی جامعه اشاره کرد و آن را دلیلی برای افزایش نزاع‌های خیابانی دانست و گفت: نمی‌توان صرفا چند دستگاه فرهنگی یا اجتماعی را در رابطه با آسیب‌های اجتماعی مسئول دانست چراکه تمامی دستگاه‌ها اعم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در این رابطه مسئول و تاثیرگذار هستند لذا برای کاهش این آسیب‌ها هم‌افزایی دستگاه‌ها ضروری است.

نماینده مردم فریمان، سرخس و احمدآباد و رضویه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حوزه رفتارها و آسیب‌های اجتماعی باید به‌عنوان یک کار ستادی و فراقوه‌ای و با مشارکت تمامی دستگاه‌ها اعم از دولت، مجلس و قوه‌قضاییه مورد دقت بیشتری قرار گیرد و نه صرفا به چشم یک آسیب و تهدید بلکه به چشم فرصت به آن نگریسته شود.

وی با بیان اینکه دستگاه‌های فرهنگی می‌توانند با برجسته‌سازی تحلیل فرهنگی آسیب‌های اجتماعی تأثیر بسزایی در کاهش و حل آن‌ها داشته باشند اما باید دقت کرد؛ این برجسته‌سازی به خودی خود آسیب‌رسان نباشد و قبح آن‌ها را از بین نبرد، اضافه کرد: از آنجا که آسیب‌های اجتماعی چند بخشی است به عزم همگانی و جدی نیاز دارد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در حالی که معتقد است باید جایگاه دستگاه‌های فرهنگی در مورد بسیاری از طرح‌ها و لوایح با ابعاد فرهنگی مشخص شود، افزود: متاسفانه عزم جدی میان دستگاه‌های اجرایی برای هم‌افزایی با هم به جهت حل معضلات اجتماعی وجود ندارد و بیشترین اقدامات بر روی کاغذ و در حد طرح مسئله انجام می‌گیرد./

برچسب ها

آسیبهای اجتماعی، اخبار برگزیده، معضل بیکاری کشور، کمیسیون فرهنگی