تربتی نژاد:

لغو پیمان برداشت از جنگل های شمال با اجرایی شدن برنامه ششم

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ، گفت: برخی قراردادهای بهره برداری طولانی مدت و ۹۰ساله هستند، اما مفاد برخی قراردادها به گونه ای است که سازمان جنگل ها بصورت یک طرفه می تواند قرارداد را لغو کند.

خانه ملت؛ نورمحمد تربتی‌نژاد درخصوص توقف بهره‌برداری صنعتی و تجاری از جنگل‌های شمال کشور در سال‌ جاری، اظهار داشت: براساس مصوبات برنامه ششم توسعه باید برنامه توقف بهره‌برداری صنعتی و تجاری از جنگل‌های شمال کشور اجرایی شود.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در خصوص اینکه درصورت اجرایی شدن این برنامه نیازهای چوب کشور از چه راهی تامین می‌شود، گفت: یکی از راه‌های تامین نیاز چوب کشور زراعت و واردات چوب است، که در دیدار هفته گذشته با وزیر جهاد و کشاورزی بحث واردات چوب از روسیه را در دوره‌ توقف بهره‌برداری صنعتی و تجاری از جنگل‌ها را مطرح کردند.

توقف بهره‌برداری از جنگل یکی از اهداف آرمانی است

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید نیاز کشور را در صورت توقف بهره‌برداری صنعتی و تجاری از جنگل‌های شمال کشور از دو کانال واردات و زراعت چوب تامین شود، بیان کرد: توقف بهره‌برداری از جنگل یکی از اهداف آرمانی است و اگر با این دیدگاه به مسئله نگاه کنیم هر روشی برای تامین نیاز چوب کشور صرفه اقتصادی دارد.

تامین نیاز چوب کشور تنها از زراعت در شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست

وی با بیان اینکه باید در دو مسیر تامین چوب مورد نیاز کشور به موازات حرکت کنیم، تصریح کرد: ممکن است با مطرح شدن و توقف به‌یکبار بهره‌برداری از چوب جنگل تامین نیاز چوب کشور از زراعت امکان‌پذیر نباشد، اما اگر در این زمینه نیز وابستگی خارجی وجود نداشته باشد بهتر است.

تربتی‌نژاد در ادامه گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص شرایط شرکت‌های که مدت زمان قرارداد بهره‌برداری آنها از چوب جنگل به اتمام نرسیده ، اظهارداشت: برخی از قراردادها بهره‌برداری طولانی مدت و 90ساله هستند، اما برخی قراردادهای پیمانکاران کوتاه مدت و مشروط، مفاد قرارداد به گونه‌ای است که سازمان جنگل‌ها بصورت یک‌طرفه می‌تواند قرارداد را لغو کند.

لغو قرارداد پیمانکاران با اجرایی شدن قانون

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در پایان با اشاره به اینکه توقف بهره‌برداری از جنگل‌ها به‌علت عملکرد بد، قطع بی‌رویه درختان و قطع درختان بیش از محل نشانه گذاری شده توسط پیمانکاران اعمال شده است، خاطرنشان کرد: این قانون باید طبق زمان‌بندی اجرایی شود و با اجرای آن قرارداد پیمانکاران لغو می‌شود./

برچسب ها

آب و منابع طبیعی، اخبار برگزیده، جنگل ها، روابط ایران و روسیه، ناتوانی تحولات ارزی ایران و روسیه، هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی