با موافقت نمایندگان انجام شد؛

تصویب موافقتنامه همکاری بین ایران و عراق در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی

نمایندگان مردم در خانه ملت با تصویب موافقتنامه همکاری بین ایران و عراق در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی موافقت کردند.

خانه ملت؛ نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 12 مهرماه) مجلس شورای اسلامی با لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق با 158 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

گفتنی است نمایندگان موافق این لایحه بر تاثیر همکاری دو جانبه در راستای مهار آفات گیاهان، جلوگیری از بیماری های مختلف گیاهی و نباتی و تثبیت و حفاظت از خاک تاکید کردند، هر چند مخالفان این لایحه معتقد به ایجاد بسته سیاستی کامل و توجیه دولت عراق برای همکاری با ایران و عدم تاثیر این همکاری در زمینه حفظ نباتات تاکید کردند.

ماده واحده و تبصره لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به شرح زیر است:

ماده واحده- موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق مشتمل بر یک مقدمه و دوازده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می شود.

تبصره- در اجرای مواد 10 و 11 این موافقتنامه به ترتیب رعایت اصول 139 و 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است./

برچسب ها

اخبار برگزیده