زارع نشست کمیسیون اقتصادی را تشریح کرد:

تصویب تعاریف طرح بانکداری اسلامی

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نشست امروز صبح کمیسیون متبوع را تشریح کرد.

خانه ملت؛ رحیم زارع با بیان اینکه امروز صبح(سه شنبه 18 مهرماه) کمیسیون اقتصادی اظهار داشت: بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در دستور کار کمیسیون قرار داد و تعاریف اولیه آن به تصویب نمایندگان رسید.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه 5 ماده از طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران تصویب شد، ادامه داد: در ماده یک اهداف طرح بانکداری اسلامی مشخص شد که از جمله این اهداف تامین ثبات و سلامت نظام پولی و بانکی، استقرار نظام بانکداری بر مبنای حق و عدل و منطبق با احکام فقه اسلام، کارآمد سازی نظام تامین مالی در جهت حمایت از بخش واقعی اقتصاد کشور و صیانت از حقوق سپرده گذاران و سایز ذینفعان است.

نماینده مردم آباده در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه اصطلاحات در طرح مذکور نیز تشریح شد، ادامه داد: بر اساس این طرح مشخص شد که موسسه مالی شخص حقوقی است که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده و به انجام عملیات بانکی و ارائه خدمات بانکی مبادرت می کند.

وی گفت: همچنین مقرر شده که موسسه اعتباری غیربانکی، موسسه اعتباری است که بدون استفاده از عنوان بانک صرفا در محدوده معینی که به موجب قانون تعیین می شود، اجازه انجام عملیات بانکی را دارد ، صندوق قرض الحسنه و تعاونی اعتباری، نمونه هایی از موسسه اعتباری غیربانکی هستند.

این نماینده مجلس با اشاره به تفاوت های طرح بانکداری جمهوری اسلامی با لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی، بیان داشت: در طرح مذکور صندوق قرض الحسنه، تعاونی اعتبار و بانک قرض الحسنه تعریف شده است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ادامه بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی نوبت عصر نیز دنبال می شود، اظهار داشت: لوایح مختلفی در زمینه موافقتنامه های اقتصادی با کشورهای دیگر مورد بررسی قرار می گیرد.

برچسب ها

آسیب شناسی نظام بانکی، اخبار برگزیده، بانکداری اسلامی