/زیرو بم اقتصاد ایران در ۶ماه نخست سال/

رونق صادرات با افزایش تراز بانکهای ایرانی عملیاتی می شود

عضو هیئت رییسه کمیسیون عمران مجلس، گفت: نباید اجازه دادکشورهای همسایه گوی سبقت را در چرخه صادرات از ما بگیرند، زیرا چرخش اقتصادی رابطه مستقیمی با صادرات تولیدمحور دارد.

خانه ملت؛ مجید کیانپور درباره اینکه چرا اقتصاد در نیمه اول سال انتظارت را برآورده نکرده است،گفت: نگاه به عملکرد دولت باید همه جانبه و فراگیر باشد بنابراین برای ارزیابی موفقیت یا عدم توسعه اقتصادی کشور درعرصه صادرات باید درگام اول موانع صادراتی و تولید را شناسایی کرد.

عضو هیئت رییسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای چرخش بازار تولید داخلی ما نیازمند تصاحب بازارهای صادراتی در عرصه بین الملل هستیم، تصریح کرد: برندسازی، بازاریابی وافزایش کیفی و کمی تولیدات کلید واژه های ورود به بازارهای هدف بین المللی تلقی می‌شود،بنابراین اگر خواهان حضور پایدار در عرصه بین المللی هستیم،باید سرمایه‌گذاری اقتصادی بر برندسازی و بسته بندی متمرکزشود.

برندسازی راهبردی پایدار برای ماندگاری در بازار صادراتی

وی ادامه داد: برندسازی و بسته بندی شکیل یکی از راهبردهای است که می‌تواند موانع صادراتی در زمینه بازاریابی را رفع کند زیرا زمانی‌که محصولات با یک بسته بندی مشخص و برند روانه بازار شوند،مشتریان خارجی می‌توانند با اعتماد به کیفیت برند به طریق پایدار محصول ایرانی را در سبد خرید قرار دهند.

کیان پور افزود: توسعه برندسازی و بسته بندی به نوعی تضمین کننده بازار صادراتی کالاهای ایرانی است، اما نکته مهم این است که دولت برای ورود تولید کننده به عرصه برندسازی باید حمایت ویژه را در دستور کارقرار دهد.

توسعه اقتصادی رابطه مستقیم با تولید صادرات محور دارد

نماینده مردم درود و ازنا در مجلس شورای اسلامی،تصریح کرد: نبایداجازه داد کشورهای همسایه گوی سبقت را در چرخه صادرات از ما بگیرند زیرا چرخش اقتصادی مناسب رابطه مستقیمی با صادرات تولید محور دارد.

کیان پور افزود: رونق صادرات با افزایش تراز بانکهای ایرانی و توسعه گشایش‌های اعتباری کلید افزایش راندمان بانک‌های ایرانی است و این در حالی است که برای رونق صادرات کالاهای ایرانی باید بانک مرکزی، عملکرد اقتصادی بانکهای ایرانی را در خارج کشور افزایش دهند.

فعال شدن بانک های ایرانی در خارج کشور با توسعه توافقنامه های بین المللی

وی افزود: فعال شدن عملیات بانکی در خارج از کشور نیازمند نگاه ویژه به توافقنامه‌های بین المللی است تا بتوان با تعامل منطقی میان بانک های ایرانی و خارجی صادرات کالای ایرانی را نیز در مسیر بانکداری بین المللی توسعه داد.

کیان پور افزود: مردم باید خروج از رکود اقتصادی را در ثبات قیمت کالاهای اساسی و غذایی مشاهد کنند و عملیاتی کردن این مسئله بسیار مهم نیازمند عملیاتی کردن چارچوب های اقتصاد مقاومتی و اجرای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری است.

عضو هیئت رییسه کمیسیون عمران مجلس،یادآورشد: نباید ظرفیت های کشاورزی تنها تبدیل به مازاد تولید شود بلکه باید تبدیل به فرصت‌های اقتصادی برای پایداری در بازار جهانی شود./

برچسب ها

آسیب شناسی نظام بانکی، اخبار برگزیده، اعتبارات صادراتی، برندسازی، سیاست های تشویقی برندسازی