ملکی تأکید کرد:

تامین نقدینگی و گشایش اعتباری بانکی کلید توسعه صنعت خودرو

عضوکمیسیون صنایع ومعادن مجلس،گفت: عدم ایجاد تضمین های لازم برای اخذ وام توسط خودرسازان یکی از مشکلات صنایع خودرویی با بانکها است.

  خانه ملت؛ ولی ملکی درباره وضعیت صنعت خودرو در کشور،گفت: تامین نقدیگی برای سرمایه در گردش صنایع خودروسازی و گشایشهای اعتباری از الزامات توسعه صنعت خودرو در کشور تلقی می‌شود بنابراین برای توسعه صنعت خودرو باید عوامل ذکرشده با برنامه ریزی اجرایی عملیاتی شود.

توسعه همکاری های بانک‌های ایرانی و خارجی کلید ایجاد گشایش‌های اعتباری

عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه توسعه همکاریهای بانک‌های ایرانی با خارجی کلید ایجادگشایش‌های اعتباری است، تصریح کرد: ما در صنعت خودروسازی تنها با خودمان قابل قیاس هستیم.

نماینده مردم مشکین شهر در مجلس ، ادامه داد:صنعت خودروسازی ماهنوزبه رشدوبالندگی نرسیده است بنابراین با این شرایط بدیهی است که ما توان رقابت با کشورکره راکه کوچکترین تنش‌های سیاسی و اقتصادی در 50سال گذشته نداشته است را در صنعت خودروسازی نداریم.

ملکی افزود: نوسانات اقتصادی و سیاسی در توسعه صنعت خودر بسیار تاثیرگذار است،بنابراین نمی‌توان صنعت خودرو کره جنوبی که از نظر ثبات اقتصادی و رقابت بین الملل تنشی را تجربه نکرده را با صنعت خودرو در کشورمان قیاس کنیم.

وی ادامه داد: بطور مثال زمانی که تحریم در مقاطعی وارد صنعت خودروسازی کشور شد، کمر خودرو سازی کشور شکست اما یکی از ایرادات ما در صنعت خودرو این است که ما در زمینه کیفیت طراحی خودرو منحی رو به رشدی را نیز طی نکردیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه مشکلات بانکی از دو منظر قابل بررسی هستند، یادآورشد: ایجاد تضمین‌های بانکی مانعی برای اخذ وام توسط خودرو سازان است./

برچسب ها

اجرای استراتژی صنعت خودروسازی، اخبار برگزیده، صنعت خودرو، صنعت خودرو سازی، صنعت خودروسازی، مشکلات صنعت خودرو