بابایی درتشریح نشست کمیسیون اجتماعی مطرح کرد:

بررسی برنامه های آتی وزارت علوم با حضور وزیر پیشنهادی

عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس، درتشریخ نشست امروز کمیسیون متبوع خود، گفت: دراین نشست تصمیماتی درخصوص بازگشت طرح ها و لوایح مرتبط با کمیسیون اجتماعی از کمیسیون های دیگر اخذ شد.

خانه ملت؛ روح الله بابایی درتشریح نشست امروز ( سه شنبه 2 آبان) کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: درنشست امروز وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری برای بحث و گفت وگو با نمایندگان و توضیح درخصوص برنامه های خود حضور پیدا کرد، همچنین در این جلسه بحث هایی درباره طرح حذف ماده 41 قانون تامین اجتماعی به عمل آمد.

نماینده مردم بویین زهرا درمجلس شورای اسلامی، افزود: این طرح به اشتباه به کمیسیون بهداشت و درمان ارجاع شده است، این درحالی است که بررسی این طرح جزء وظایف ذاتی کمیسیون اجتماعی می باشد؛ بنابراین مقرر شد طی نامه ای به هیات رییسه درخواست بازگشت این طرح به این کمیسیون اجتماعی مطرح شود.

وی تاکید کرد: ماده 41 قانون تامین اجتماعی اشاره به مواردی درنوع کسب درآمد این سازمان دارد، با توجه به اینکه مسائل این ماده در مواد دیگر تامین اجتماعی مانند 28 و 38 قانون تامین اجتماعی نیزآمده بنابراین باید حذف شود، اما متاسفانه کمیسیون اجتماعی دراین خصوص به عنوان کمیسیون فرعی شناخته شده و موضوع به کمیسیون بهداشت و درمان ارجاع شده است.

عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به اینکه دراین نشست لایحه اصلاح بخش تعاون اقتصاد کشور مورد بررسی قرارگرفت، گفت: با استناد به ماده 141 آیین نامه مجلس باید به کمیسیون اجتماعی ارسال می شد، اما به کمیسیون اقتصادی ارجاع داده است؛ بنابراین مقرر شد دراین خصوص هم با هیات رییسه مجلس برای بازگرداندن لایحه به کمیسیون بحث شود./

برچسب ها

اخبار برگزیده، بخش تعاون، هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی، کمیسیون اجتماعی