پس از رفع ایرادات شورای نگهبان:

لایحه موافقتنامه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه های نیس و لوکارنو مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت

لایحه موافقتنامه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه های نیس و لوکارنو مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت

خانه ملت؛ نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 3 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی پس از رفع ایرادات شورای نگهبان لایحه موافقتنامه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه های نیس و لوکارنو را با 149 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در جلسه علنی مورد موافقت قرار دادند.

پس از رفع ایرادات شورای نگهبان در این ماده واحده آمده است که به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود که موافقتنامه نیس درباره طبقه بندی بین المللی کالاها و خدمات برای اهداف ثبت علائم، مشتمل بر 14 ماده و موافقتنامه لوکارنو درباره ایجاد طبقه بندی بین المللی برای ایجاد طرح های صنعتی مشتمل بر 15 ماده به شرح پیوست ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امین اسناد موافقتنامه ها تودیع نماید.

تبصره یک- دولت موظف است کلیه اصلاحیه های موضوع ماده 8 موافقتنامه نیس و ماده 8 موافقتنامه لوکارنو را در مهلت مناسب و پیش از انقضاء مهلت های موردنظر در موارد یاد شده طبق اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای الامی اعلام نماید. چنانچه مجلس شورای اسلامی اصلاحیه ها را تصویب ننماید، دولت موظف است مراتب عدم پذیرش اصلاحیه را ظرف مهلت مقرر در موافقتنامه های یاد شده به امین اسناد اعلام نماید.

تبصره 2- رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای هرگونه بازنگری در اجرای ماده (11) موافقتنامه نیس و ماده (11) موافقتنامه لوکارنو الزامی است./

برچسب ها

اخبار برگزیده