با رأی موافق نمایندگان:

معافیت افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی از پرداخت هزینه های دادرسی

نمایندگان مردم در خانه ملت با معافیت افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه دادرسی و هزینه های شورای حل اختلاف موافقت کردند.

خانه ملت؛ نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 3 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی با طرح تفصیلی ماده 505 قانون آیین دادرسی مدنی با 164 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

طرح موضوع استفساریه تفسیری ماده 505 قانون آیین دادرسی مدنی بدین شرح است:

موضوع استفساریه: آیا حکم موضوع تبصره ماده 505 قانون آیین دادرسی مدنی شامل هزینه‌های رسیدگی در شوراهای حل اختلاف نیز می گردد یا خیر؟

بلی. حکم موضوع تبصره ذیل ماده 505 قانون آیین دادرسی مدنی شامل هزینه‌های رسیدگی در شورای حل اختلاف نیز می گردد.

در ماده واحده آمده است، متن زیر به عنوان تبصره به ماده 505 قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379 اضافه می شود.

تبصره- افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان مستمری‌بگیر سازمان بهزیستی کشور با ارائه کارت مددجوی و تأییدیه رسمی مراجع مذبور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشد./

برچسب ها

اخبار برگزیده، سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره)، کمیته امداد امام (ره)، کمیته امداد امام خمینی (ره)