جهت تأمین نظر شورای نگهبان؛

حذف ماده واحده طرح تأمین اجتماعی درباره مستمری بازنشستگان پیش از موعد کارکنان دولت

نمایندگان مردم در خانه ملت با حذف ماده واحده مربوط به طرح الزام سازمان تأمین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶ بر اساس دو سال آخر بیمه پردازی سنوات ارفاقی آنان اعاده شده از شورای نگهبان موافقت کردند.

خانه ملت؛ نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 10 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح الزام سازمان تأمین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 1386 بر اساس دو سال آخر بیمه پردازی سنوات ارفاقی آنان اعاده شده از شورای نگهبان با حذف ماده واحده با 1168 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس این گزارش در این ماده واحده آمده بود که سازمان تأمین اجتماعی موظف است نسبت به برقراری حقوق بازنشستگان پیش از موعد مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386 بر اساس دو سال آخر بیمه پردازی سنوات ارفاقی از تاریخ بازنشستگی آنان اقدام کند؛ به نحوی که در شرایط برابر پرداختی به این اشخاص از بازنشستگی که همزمان با آنان با 30 سال سابقه بیمه پردازی بازنشسته شده اند بیشتر نگردد. بار مالی این قانون از محل وجوه دریافتی موضوع تبصره‌های (1) و (2) قانون مذکور تأمین می‌شود

شورای نگهبان درباره طرح مذکور چنین نظر داده بود که از آنجا که این ماده واحده منجر به افزایش هزینه عمومی می‌شود و منبعی که در آن پیش‌بینی شده منبع جدید نیست تا بار مالی مصوبه را تأمین کند بنابراین مغایر اصل 75 قانون اساسی است، در همین راستا کمیسیون بهداشت و درمان پیشنهاد داد با توجه به اینکه موضوع ماده واحد در بند «ت» ماده 28 برنامه پنج‌ساله ششم توسعه به تصویب مجلس رسیده است و نظر طراحان تأمین شده و از طرفی ماده واحده فوق به دلیل مغایرت با اصل 75 قانون اساسی مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته از این رو ماده واحده حذف شود که این پیشنهاد به تصویب

گفتنی است با توجه به موضوع ماده واحده در بند (ت) ماده (28) برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و نظر طراحان محترم تأمین گردیده و از طرفی ماده واحده فوق به دلیل مغایرت با اصل75 مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته لذا ماده واحده حذف گردید./

برچسب ها

اخبار برگزیده، بازنشسته ها، بازنشستگان، بازنشستگی، حقوق بازنشستگان