مافی:

فرهنگ سازی برای ترویج تفکیک زباله از اختصاص بودجه و اعتبار مهم تر است

عضو مجمع نمایندگان استان تهران با تاکید بر استفاده از سیستم تفکیک زباله درساخت و سازهای جدید آپارتمانی ،گفت: فرهنگ سازی درمقایسه با منابع مالی نقش بیشتری درمدیریت پسماند دارد.

 خانه ملت؛ پروانه مافی درخصوص مجوز برداشت از صندوق ذخیره ارزی برای حل مشکل پسماند و تفکیک زباله، گفت: تفکیک زباله و مدیریت پسماند در کشور بیش از اختصاص اعتبار و بودجه نیازمند فرهنگ سازی دارد، البته از رییس جمهور به دلیل صدور مجوز برای برداشت 2 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای مدیریت پسماند باید تشکر کرد؛ اما علاوه بر بودجه باید افکار، روش ها و رفتار مردم یعنی تربیت و ارایه آموزش های لازم برای چگونگی برخورد با موضوع پسماند بسیار مهمتر ازبودجه است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر وپردیس درمجلس شورای اسلامی، افزود: دراکثر کشورهای دنیا زباله خشک و تر به راحتی ازهم جدا شده و مردم با کسب آموزش های لازم به طور کامل با روش های مناسب درمدیریت پسماند کاملا آشنا هستند، ضمن اینکه امروز در دنیا زباله به عنوان طلای کثیف مطرح است.

وی تاکید کرد: دربرخی کشورها مانند سوئد در حجم و وزن بسیار وسیع زباله خریداری شده و در موارد گوناگونی مصرف می شود، بنابراین درشرایطی که این طلای کثیف به خوبی دردنیا و کشورهای پیشرفته این چنین مدیریت می شود؛ چرا جامعه ما از این مسیر برای آموزش مردم استفاده نکند، به طور حتم موارد این چنینی بسیار مهم تر از اختصاص بودجه و اعتبار است.

مافی با بیان اینکه در بیشتر کشورهای اروپایی سیستم تفکیک زباله در واحدهای آپارتمانی تعبیه شده است، گفت: حتی مشاهده شده که دراین کشورها تبدیل زباله به کودشیمیایی نیز درهمان منازل انجام می شود، بنابراین پسماند و زباله ای که درنقاط دیگر دنیا به روش های نادرست و غیرکارشناسی دفن می شود؛ به طورکامل و مجزا درکشورهای دیگر به موردی با ارزش نظیر کودشیمیایی تبدیل می شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید برایجاد سیستم های پیشرفته درساخت و سازهای جدید آپارتمانی برای تفکیک زباله، افزود: باید به مردم آموزش های لازم را برای جداسازی زباله خوب از بد صورت گرفته و خوب درمسائل مختلفی استفاده شود، از این رو توجه به این موارد به نوعی بودجه و اعتبار قابل قبول برای مدیریت پسماند است.

عضو مجمع نمایندگان استان تهران، با اشاره به اینکه محیط زیست و شهرداری تهران باید دربحث آموزش به مردم و فرهنگ سازی سرمایه گذاری کنند، تصریح کرد: اگر بودجه 2 میلیارد دلار درآموزش مردم ، تشخیص زباله خوب از بد و چگونگی برخورد با این موضوع هزینه شود، به طورحتم مشکلات درمدیریت پسماند سریعتر حل خواهد شد.

به گزارش خانه ملت، مدیر کل محیط زیست استان تهران از اختصاص ۲ میلیارد دلار اعتبار به وزارت کشور برای مدیریت پسماند در سال آینده از محل صندوق ذخیره ارزی خبر داد./

برچسب ها

اخبار برگزیده، بحران زباله، زباله، زباله ها، زباله های بیمارستانی، زباله های پلاستیکی، پسماند های زباله