موسوی بیوکی:

۱۶درصد از بافت مسکونی شهری کشور فرسوده است

عضو کمیسیون عمران مجلس، گفت: حدودا ۲۰ میلیون نفر از جمعیت درون شهری بافت فرسوده زندگی می کنند و حدود ۱۶ درصد از بافت های مسکونی کشور را بافت فرسوده پوشش می دهد.

 خانه ملت؛ سیدابوالفضل موسوی بیوکی درخصوص احیاء بافت فرسوده مسکونی شهری با استفاده از برج‌سازی، اظهار داشت: بافت فرسوده را چه کسی می‌خواهد احیاء کند، اگر دولت چنین قصدی را دارد که بافت فرسوده را احیاء کند باید گفت که دولت چنین توانی را ندارد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در ارتباط با بافت‌های فرسوده در قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده که سالانه 270 محله را از بافت‌های فرسوده شهرها را شناسایی کند و نسبت به احیا و نوسازی آنها برنامه لازم را ارائه کند، گفت: در برنامه ششم توسعه از ماده 59تا ماده 63 بحث بافت فرسوده و حاشیه‌ای است.

نماینده مردم یزد و صدوق در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در کشور ما سه نوع بافت فرسوده وجود دارد، ادامه داد: بافت فرسوده شامل بافت تاریخی، بافت فرسوده که با نام بافت ناکارآمد و میانی در راه و شهرسازی مطرح است و بافت حاشیه‌ای می‌شود، ماده 59 برنامه ششم توسعه به بافت‌های فرسوده به‌معنای بافت‌ها ناکارآمد درون شهری اشاره می‌کند.

وی با بیان اینکه در برخی از شهرها جداسازی بافت فرسوده، بافت ناکارآمد و تاریخی سخت است، 543 شهر شناسایی شده که حدودا 20میلیون نفر از جمعیت درون شهری در این بافت‌ها زندگی می‌کنند، عنوان کرد: حدود 16 درصد از بافت‌های مسکونی کشور را بافت فرسوده پوشش می‌دهد، تراکم جمعیت بیشتر از سطح مساحتی است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه با یک پدیده بسیار بزرگ مواجه هستیم، تصریح کرد: به‌همین دلیل مجلس شورای اسلامی به این مسئله توجه کرده و ما نیز می‌دانیم چون حضور مردمی در آنجا وجود دارد نمی‌توانیم کارهای خارق‌العاده انجام دهیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به‌صورت مثا اگر بخواهیم برای احیاء بافت فرسوده اقدام به برجسازی کنیم قطعا جواب لازم را دریافت نمیکنیم، البته در برخی از شهرها پروژه‌های محرک صورت گرفته و برخی از بخش

وی در پایان خاطرنشان کرد: فرمول احیاء بافت فرسوده برج سازی نیست زیرا متکی به حرکت مردمی نیست، حرکتی که متکی بر حرکت دولتی باشد قطعا نمی‌توانیم این گستردگی را احیا و نوسازی کنیم./

برچسب ها

اخبار برگزیده، بافت فرسوده، بافت های فرسوده، بافتهای فرسوده، تراکم جمعیتی، فرسوده، نوسازی بافت های فرسوده