نجفی عنوان کرد:

لزوم استفاده از سرمایه گذار خارجی برای نوسازی شبکه آب تهران

عضو مجمع نمایندگان استان تهران با بیان اینکه در نوسازی تاسیسات و شبکه انتقال آب شرب تهران باید از سرمایه گذار خارجی استفاده شود، گفت: مسئولان دغدغه های مردم نسبت به آلودگی آب شرب تهران را رفع کنند.

 خانه ملت؛ محمدرضا نجفی با اشاره به ضرورت توجه به سلامت آب شرب تهران، گفت: توجه به سلامت شهروندان در تمامی نقاط کشور به ویژه تهران، یکی از لوازم و شرایط برای ایجاد یک زندگی سالم و برخوردار است، ضمن اینکه توجه به سلامت مردم یکی از وظایفی است که دولت، مجلس و همه نهادها برعهده دارند؛ به طورحتم در نقطه ای مانند تهران با چندین میلیون جمعیت به طورحتم تامین شرایط و لوازم زیست سالم و پایدار یکی از مواردی است که باید برای آن برنامه ریزی کرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهرو پردیس درمجلس شورای اسلامی، با اشاره به ضرورت تعامل و ورود تمامی دستگاه ها درتامین، تولید و توزیع آب سالم درتهران، افزود: به مسئولان ذی ربط موکد توصیه می کنم که اگر دغدغه ای در ارتباط با سلامت آب شرب مردم تهران وجود دارد، به طورحتم این دغدغه را به دقت شناسایی و برای رفع آن چاره سازی کنند.

وی تاکید کرد: درطول زنجیره تامین، تولید و توزیع آب به طورقطع باید مدیریت ها به درستی صورت گیرد، تا در این زنجیره اسباب آلودگی و بیماری به واسطه برخی اقدامات فراهم نشود، ضمن اینکه درحال حاضر بحث فرسودگی لوله های آب تهران و ضرورت نوسازی آنها نیز بارها مورد بررسی قرارگرفته است؛ فرسودگی تاسیسات انتقال آب شرب تهران متاسفانه سبب هدر رفت منابع آبی شده و همین نشت آب باعث خوردگی زیرسطح زمین و حتی فرونشست هم می شود.

نجفی با بیان اینکه فرسودگی تاسسیات آب درتهران همچنین باعث آلودگی آب نیز می شود،گفت: ضرورت نوسازی بخش هایی از این شبکه آبی وجود دارد، اما نوسازی نیازمند منابعی است که شاید درشرایط فعلی با امکانات داخلی و منابع موجود نتوان برای آن اعتباری درنظرگرفت؛ بنابراین از وزارت نیرو درخواست می شود افزایش بهره وری منابع آبی درحوزه کشاورزی، صنعت و شرب را در دستور کار قرار گیرد.

عضو مجمع نمایندگان استان تهران، افزود: البته دراین حوزه باید از ظرفیت سرمایه گذار خارجی و تامین مالی از خارج استفاده شود./

برچسب ها

آب شرب، آبرسانی شرب روستایی، آلودگی آب تهران، آلودگی آب ها، اخبار برگزیده، طرح افزایش جمعیت بهره مند روستایی کشور از آب شرب، محدودیت در خروج سرمایه توسط سرمایه گذار خارجی