مفتح:

پیمان های پولی منطقه سرآغاز افول دلار

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفت: در حال حاضر کشورهای اروپایی، روسیه و کشورهای همسایه طرف های تجاری ایران محسوب می شوند، که می توان از این ظرفیت برای حذف دلار از مبادلات تجاری استفاده کند.

 خانه ملت؛ محمدمهدی مفتح با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر امن کردن اقتصاد و حذف دلار از مبادلات بین المللی، گفت: آمریکا از طرق مختلف به دنبال اعمال نفوذ در کشورهای مختلف جهان است که یکی از این طرق، روش های سیاسی و ایجاد حکومت‌های دست‌نشانده در نقاط مختلف دنیا و همچنین جنگ نرم است، تا بتوانند سلطه خود را بر کشورهای مختلف تثبیت کنند.

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه آمریکا با تبدیل دلار به یک پول بین المللی در مبادلات بین کشورها و تسویه حساب های مالی بین کشورها به دنبال اعمال تسلط خود بر سایر کشورها در حوزه اقتصادی است، افزود: خوی استکباری آمریکا تنها مربوط به حوزه مسائل سیاسی نیست و در حوزه‌های مختلف به ویژه اقتصادی به دنبال تبدیل دلار به عنوان یک ارز بین المللی در مبادله بین کشورها است تا از این طریق بتواند به اهداف سلطه جویانه خود دست یابد.

لزوم اتخاذ تدابیر توسط وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای طراحی نظام پولی بر مبنای واحدی غیر از دلار در مبادلات بین المللی

مفتح با اشاره به ماهیت انقلاب اسلامی ایران که از ابتدا استکبارستیز بوده است، ادامه داد: ایران باید برای تمامی این حوزه های اعمال نفوذ و مقابله با تاثیرات و اعمال نفوذ آمریکایی ها برنامه‌هایی داشته باشد، لذا در همین راستا رهنمودهای جدید مقام معظم رهبری یکی از مهمترین حوزه های اعمال نفوذ آمریکا یعنی اقتصاد را نشانه رفته و به نظر می‌رسد مسئولان حوزه اقتصادی به ویژه وزارت اقتصاد و امور دارایی و بانک مرکزی و حتی مجلس باید به صحنه بیایند و با طراحی نظام اقتصادی و پولی بر مبنای واحدی غیر از دلار مبادلات بین المللی را انجام دهند.

وی با بیان اینکه باید ابعاد مختلف حذف دلار کارشناسی و گام های عملیاتی بزرگ برای اجرای آن طراحی شود، یادآور شد:مبادلات بین المللی برای حذف دلار ابتدا باید از بین چند کشور آغاز شود که می‌تواند شامل پیمان های منطقه ای و بین اعضای این پیمان ها باشد.

افول دلار به معنای بسته شدن تسلط اقتصادی آمریکا بر اقتصاد جهان است

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود: طرف های عمده تجاری ایران، غیرآمریکایی هستند و در حال حاضر کشورهای اروپایی، روسیه و کشورهای همسایه طرف های تجاری کشور ما محسوب می شوند، که می توان از این ظرفیت برای حذف دلار از مبادلات تجاری استفاده کند.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: مجلس نیز آمادگی کامل دارد که وظایف خود را در این مسیر عملیاتی کند، تا بتوان شاهد افول دلار در مبادلات بین المللی و تجارت و گسترش واحدهای پولی دیگری بود، که در واقع افول دلار به معنای بسته شدن تسلط اقتصادی آمریکا بر اقتصاد جهان است.

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در سال‌های دفاع مقدس مبادلات تهاتری با کشورهای همسایه وجود داشت، لذا هم اکنون باید به سرعت اقدامات برای حذف دلار آغاز شود که پیمان های منطقه ای می تواند بهترین محفل برای رسیدن به این هدف باشد که این حذف دلار باید از راه های مختلف و بین کشورهای هم پیمان ایجاد شود./

برچسب ها

اخبار برگزیده، استکبارستیزی، امریکا، اوضاع بین المللی، دلار، دلارهای بلوکه شده