حسن پور بیگلری:

مردمی کردن اقتصاد تاکتیکی برای تقویت اقتصاد مقاوم

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: جلوگیری از خام فروشی، مردمی کردن اقتصاد و حمایت از بخش خصوصی در ایجاد اقتصاد امن تأثیرگذار است.

 خانه ملت؛ شهباز حسن پور بیگلری با بیان اینکه امن کردن اقتصاد، یک ضرورت است، گفت:محور و برنامه های توسعه اقتصادی کشور مشخص و شفاف است؛ چرا که مقام معظم رهبری با ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نقشه راه را مشخص کرده اند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود: تجربه تحریم های اقتصادی دشمنان، این موضوع را اثبات کرد که در زمینه اقتصاد باید برنامه ریزی ها و سیاست ها به نحوی باشد که کارشکنی دشمنان نتواند اقتصاد کشور را با مشکل روبرو کند.

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی افزود:در صورتی که شرایط اقتصادی کشور به سطحی برسد که وابستگی جدی به درآمدهای نفتی نداشته باشد و می توان عنوان کرد که کشور در راستای دستیابی به هدف امن کردن اقتصاد در حال حرکت است.

اتکای بودجه های سنواتی به درآمدهای نفتی کاهش یابد

حسن پور بیگلری با بیان اینکه اقتصاد امن در دست یابی کشور به اهداف و آرمان ها تاثیرگذار است، گفت:اقدامات اقتصادی باید هماهنگ و مدیریت شده باشد بنابراین باید اتکای بودجه به درآمدهای نفتی کاهش یابد از طرفی درآمدهای پایدار در کشور ایجاد شود.باید شرایط اقتصادی در کشور ایجاد کرد که تغییرات و نوسانات قیمت‌های جهانی نتواند اقتصاد کشور را خیلی متاثر کند.

حسن پور بیگلری در ادامه گفت و گوی خود با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت تصریح کرد:جلوگیری از خام فروشی،مردمی کردن اقتصاد و حمایت از بخش خصوصی در بخش های مختلف از دیگر عوامل موثر در ایجاد اقتصاد امن است.

وی تصریح کرد:قوانین مناسبی برای بهبود فضای کسب و کار در مجلس مصوب شده از طرفی سیاست های اصل 44 قانون اساسی نیز ابلاغ شده بنابراین باید مسئولان اجرایی این قوانین و سیاست ها را به درستی اجرا کنند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی یادآور شد:ایجاد عدالت مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی باعث کاهش اتکا بودجه به درآمدهای نفتی می شود./

برچسب ها

اخبار برگزیده، اقتصاد مقاومتی، تحقق اقتصاد مقاومتی، تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، خام فروشی، خام فروشی معادن، سیاست های اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی