شاعری خبرداد:

مشوق صادراتی در ازای صادرات مرکبات پرداخت می شود

سخنگوی کمیسیون کشاورزی، مجلس شورای اسلامی، گفت: رییس سازمان برنامه و بودجه کشور متعهد شد به هر میزان صادرات مرکبات انجام شود مشوق صادراتی پرداخت کند.

 خانه ملت؛ علی محمد شاعری درخصوص شرایط صادرات مرکبات و پرداخت مشوق‌های صادراتی، اظهار داشت: با توجه به تولیدات بالایی که در مرکبات مازندران داریم باید نسبت به صادرات این محصول اقدام شود.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رییس سازمان برنامه و بودجه کشور متعهد شد به هر میزان صادرات مرکبات انجام شود مشوق صادراتی پرداخت کند، گفت: این مشوق‌ها بر اساس دستور العمل جهاد کشاورزی که با همکاری وزارت صنعت معدن و تجارت و اتاق بازرگانی تهیه می‌شود از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور تامین اعتبار و پرداخت می‌گردد.

نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: وزارت جهاد کشاورزی هرچه سریع‌تر نسبت به تهیه دستورالعمل و آیین نامه صادرات مرکبات اقدام و به سازمان برنامه و بودجه ارسال کند./

برچسب ها

اخبار برگزیده، جهاد کشاورزی، طرح برنامه و بودجه