جهت تأمین نظر شورای نگهبان؛

لایحه عضویت ایران در مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی اصلاح شد

نمایندگان مردم در خانه ملت با اصلاح لایحه عضویت ایران در مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی موافقت کردند.

خانه ملت؛ نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، یکم آذرماه) مجلس شورای اسلامی با اصلاح لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان با 163 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براین اساس ماده واحده این لایحه به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق شد:

در تبصره یک اصلاحی این لایحه آمده است: رعایت اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد هرگونه اصلاح اساسنامه موضوع ماده 8 و تعیین هرگونه اهداف و مقاصد دیگری برای مجمع موضوع قسمت آخر بند سه ماده دو الزامی است.

همچنین در تبصره 2 اصلاحی این لایحه ذکر شده است رعایت اصل 80 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد اجرای ماده واحده موضوع بند پ ماده 7 الزامی است.

براساس تبصره 3 اصلاحی این لایحه رعایت اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد اجرای اساسنامه الزامی است./

برچسب ها

اخبار برگزیده، اصل 77 قانون اساسی، قانون مالیات، قانون مالیات های مستقیم، مالیات مستقیم