فرشادان مطرح کرد:

جلوگیری از رونق بازار سوداگری با تاکتیک تقویت بازار سرمایه

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بر لزوم سوق نقدینگی به بازار سرمایه تاکید کرد.

 خانه ملت؛ سید مهدی فرشادان درباره وضعیت بازار بورس گفت:می توان عنوان کرد که نوسانات بورس در ماه های گذشته بطور نسبی معقول بوده است چرا که سودآوری شرکت های بورسی در رشد شاخص بورس، تاثیر قابل توجهی داشته است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد:کاهش نرخ سود بانکی در ماه های گذشته از سوی بانک مرکزی و اتفاقاتی که برای سپرده گذاران برخی از موسسات مالی و اعتباری افتاد باعث شد انگیزه سرمایه گذاری در بازارهای دیگر افزایش یابد، که یکی از این بازارها، بازار سرمایه بوده و بخشی از نقدینگی به این بازار، سوق داده شده است.

فرشادان در ادامه ی گفت و گوی با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت تصریح کرد:با توجه به اینکه بخشی از محصولات تولیدی صادر می شود و نرخ ارز در ماه های اخیر با رشد روبرو شده بطور طبیعی این موضوع نیز بر روی سودآوری برخی از شرکت های بورسی تاثیر گذار بوده است.

لزوم سوق سوق نقدینگی به بازار سرمایه

نماینده مردم سنندج،دیواندره و کامیاران در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: در هرصورت باید از سوی تیم اقتصادی دولت، شرایطی در اقتصاد کشور فراهم شود که سوق نقدینگی به بازار سرمایه بیشتر صورت گیرد چرا که انجام این مهم، در جلوگیری از رونق بازار سوداگری تاثیرگزار است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی یادآور شد:در هرصورت باید رشد شاخص بورس براساس مولفه های اقتصادی باشد و از رشد کاذب بازار جلوگیری شود در حال حاضر قیمت های مواد خام و برخی فلزات در سطح جهان با افزایش روبرو شده است و بخشی از روند صعودی شاخص بورس به دلیل موضوع مذکور بوده است./

برچسب ها

اخبار برگزیده، انحراف نقدینگی، بازار سرمایه، تأمین نقدینگی، تامین نقدینگی، کمیسیون برنامه و بودجه