افضلی تأکید کرد:

توقف مهاجرت روستاییان نیازمند نگاه ویژه به بهسازی قنوات و ساماندهی منابع آبی

نماینده مردم نهبندان و سربیشه درمجلس گفت: رفع معضلات خشکسالی و ساماندهی قنوات بویژه در شهرهای مرزی جز ضروریات است زیرا با خالی شدن روستاها از سکنه بطورحتم با مشکلات امنیتی روبروخواهیم شد.

 خانه ملت؛ نظر افضلی درباره ارتباط خالی شدن روستاها از سکنه با وضعیت نامناسب منابع آبی درنهبندان و سربیشه، گفت: فرسودگی شبکه‌های آبیاری و خشک شدن چاه‌های آب در کنار خشکسالی‌های اخیر در این حوزه انتخابیه موجب شده است،حال و روز منابع آبی در این حوزه انتخابیه مناسب نباشد.

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای بهبود وضعیت منابع آبی در این حوزه انتخابیه باید هرچه سریعترمجتمع‌های آبرسانی بازسازی شوند تصریح کرد: درگام نخست باید مشکلات تامین آب شرب و منابع آبی روستاییان در بخش کشاورزی در این حوزه انتخابیه برطرف شوند تا روستاییان برای ماندن در روستاها دلگرم شوند.

افضلی افزود: برای رسیدگی به وضعیت قنوات در نهبندان و سربیشه باید آبخیزداری در اولویت قرار بگیرد تا در این راستا بتوان منابع آبی مورد نیاز بخش کشاورزی وآب شرب روستاییان رابه نحو مطلوب و کارشناسی شده تامین کرد.

وی ادامه داد: ما در سرشماری آماری در سالهای 94 تا 95 در این حوزه انتخابیه شاهدبودیم که 7 هزار تا 8 هزار جمعیت روستاییان با کاهش روبرو شده است و این در حالی است که نباید با بی‌توجهی به معضل مهاجرت روستاییان بسترهای خالی شدن روستاها از سکنه را فراهم کنیم.

عضوکمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، یادآور شد: برای جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها باید به دیگر ظرفیت‌های این حوزه انتخابیه از جمله بهره برداری از معادن، منطقه ویژه اقتصادی و ایجاد مشوق‌های خاص برای سرمایه گذاری در مناطق مرزی نگاه ویژه داشت تا بتوان به پایداری در جمعیت روستاییان در کشور تاکید ورزید./


 

برچسب ها

آب شرب، اخبار برگزیده، افزایش مهاجرت از روستاها به شهرها سیر نزولی به خود گرفته، اقتصاد روستا، طرح افزایش جمعیت بهره مند روستایی کشور از آب شرب، قنات، قنات ها، قنات های شاهین شهر