ساعی:

گام دولت برای عملیاتی کردن طرح کاهش آسیب های اجتماعی در بودجه ۹۷

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، با تاکید برایجاد یک نقشه راه مشخص درکنترل آسیب های اجتماعی، گفت: با اختصاص بودجه تنها بخشی از مشکلات حل می شود.

  خانه ملت؛ زهرا ساعی با اشاره به پیگیری طرح کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در لایحه بودجه سال 97، گفت:‌ عدم موفقیت نهادها و دستگاه ها دربحث کنترل آسیب های اجتماعی تاکنون به دلیل نبود استراتژی مشخص و واحد در این حوزه است، به طورحتم برای کنترل آسیب های اجتماعی نیازمند به یک نقشه راه مشخص و جامع هستیم و اختصاص تنها بودجه تاثیری دراین حوزه ندارد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهرو اسکو درمجلس شورای اسلامی، افزود:‌ تاکنون شورای اجتماعی کشور تاکنون اقداماتی را در این زمینه انجام داده است، اما در زمان بررسی لایحه بودجه برای حل برخی مشکلات و معضلات مانند آسیب های اجتماعی مانند طلاق، اعتیاد و بزهه اولویت بندی کرد، به طورحتم طرح دولت درلایحه بودجه به ایجاد یک نقشه راه و استراژی مدون درجلوگیری از افزایش اسیب های اجتماعی کمک می کند.

وی با بیان اینکه در اختصاص بودجه به دستگاه ها برای کنترل آسیب های اجتماعی باید به مسائل مختلفی توجه کرد، تصریح کرد:‌ رویکرد دولت درلایحه بودجه سال 97 نسبت به بحث کاهش آسیب های اجتماعی قابل قبول بوده و مشخص است که باید با وحدت عمل و رویه نهادها این موضوع را دردستورکار قرار داد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، باتاکید براینکه صرف اختصاص بودجه مشکلی را حل نمی کند، گفت:‌ متاسفانه دستگاه ها موازی کرده و به اولویت ها هیچ توجهی نمی شود، به عنوان مثال باید بااولویت ها درآسیب های اجتماعی ضربتی برخورد کرد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، دربند ب تبصره 10 لایحه بودجه سال 97 آمده است، به منظور تهیه و اجرایی نمودن طرح کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشینه نشینی و کودکان کارموضوع ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه، بودجه ای مشخص صرف به پیشنهاد سازمان برنامه و وبدجه و با تایید شورای اجتماعی کشورصرف اقدامات اجرای طرح فوق گردد./

برچسب ها

آسیبهای اجتماعی، اخبار برگزیده، طلاق، نرخ طلاق