دکتر جلالی در گفت وگو با خانه ملت مطرح کرد:

شفاف سازی ردیف ها در بودجه سال ۹۷/سبک شدن بار یارانه با ایجاد نظام جدید/ بسیاری از منابع صرف امور تصدی گری می شود

رییس مرکز پژوهش های مجلس، توضیحاتی درباره بودجه سال ۹۷ ارائه کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به نقل از خانه ملت، دکتر کاظم جلالی با اشاره به ارائه لایحه بودجه سال 97 به مجلس، گفت:جلساتی پیش از نهایی شدن بودجه 97 در مجلس تشکیل شد، تا ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار گیرد، که با توضیحاتی که رییس جمهور روز گذشته ارائه کرد برخی تغییرات در بودجه سال جاری ایجاد شده است.

رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در مجموع نظام بودجه ریزی کشور دچار مشکل است، افزود: همه از بودجه ریزی عملیاتی حرف می زنند اما تعریف مشخصی از بودجه ریزی عملیاتی وجود ندارد، لذا تلاش شده در بودجه سال 97 تغییراتی در نظام بودجه ریزی ایجاد شود، از جمله در بحث ردیف ها که شفاف سازی هایی در این بخش ها صورت گرفته است.

بودجه سال 97 اتکاء به نفت را کاهش می دهد

وی ادامه داد: دولت سعی کرده بودجه سال جاری را را به بودجه ریزی عملیاتی براساس تعاریفی که مصطلح است نزدیک تر کند و اتکاء به نفت را کاهش دهد، البته اتکاء بیش از حد به مالیات نیز توجیهات زیادی ندارد.

دکتر جلالی با بیان اینکه امیدوارم که بودجه سال 97 شفافیت بیشتری داشته و در بحث های اساسی همانند یارانه ها یک نظام جدیدی را ترتیب دهد، یادآور شد: بالاخره باید اقداماتی صورت بگیرد که بار یارانه ها در داخل کشور سبک تر شود.

رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد:مهمترین مسئله در بودجه کشور این است که نهادهای موازی زیادی وجود دارد و بسیاری از منابع بودجه به جای اینکه برای آن یک هدفی تعریف شود و برای رسیدن به این هدف کار شود صرف امور تصدی گری می شود، البته اینها عیوبی بوده که وجود دارد و باید برطرف شود./

برچسب ها

اخبار ویژه، افزایش بودجه، بررسی لایحه بودجه، قانون هدفمندی یارانه ها، لایحه بودجه