زارع مطرح کرد:

حمایت از تولید و اشتغال رکن اصلی بودجه سال ۹۷

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی حمایت از تولید و اشتغال را مهمترین نکته بودجه سال ۹۷ داست.

 خانه ملت؛ رحیم زارع درباره لایحه بودجه سال 97 گفت:بصورت کلی در لایحه بودجه سال آینده به موضوع حمایت از تولید و اشتغال توجه جدی شده و بیش از 50 هزار میلیارد تومان از منابع مالی در بودجه،منابع بانکی و صندوق توسعه ملی به موضوع اشتغالزایی اختصاص یافته است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد:در سال گذشته منابع در نظر گرفته شده برای انجام پروژه های عمرانی با وجود رشد منابع بعد از بررسی های کمیسیون تلفیق، بطور نسبی کم بود اما خوشبختانه در لایحه بودجه سال آینده این منابع به بیش از 91هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

نماینده مردم آباده، بوانات و خرم بید در مجلس شورای اسلامی،افزود:در بودجه سال 97 ساماندهی در خصوص ردیف های متفرقه در بودجه صورت گرفته که این موضوع نکته مثبتی است.

تبدیل سازمان هدفمندی یارانه ها به صندوق رفاه اجتماعی امید در بودجه 97

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود:کل اوراق و اسناد خزانه در نظر گرفته شده در بودجه، حدود 56 هزار میلیارد تومان است که دولت باید تا پایان برنامه ششم توسعه تسویه مالی انجام دهد.

زارع در ادامه گفت و گوی خود با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت یادآور شد:تبدیل شدن سازمان هدفمندی یارانه ها به صندوق رفاه اجتماعی امید یکی از نکات مهم در بودجه سال آینده است یکی از دیگر نکات مثبت بودجه در سال 97 توجه به موضوع رفع فقر مطلق است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد:توجه به نوسازی بافت فرسوده از دیگر نکات مثبت در بودجه سال آینده است چرا که جمعیت جوان کشور علاوه بر اشتغال به مسکن نیز نیاز دارد و در این راستا باید شرایط برای تولید مسکن در کشور تسهیل شود./

برچسب ها

اخبار برگزیده، اشتغال، اشتغالزایی، بودجه اشتغالزایی، ستاد هدفمندی یارانه ها، قانون هدفمندی یارانه ها، هدفمند، هدفمندسازی یارانه ها