بررسی وضعیت اجرایی طرح تحول نظام سلامت در حوزه آموزش علوم پزشکی

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی وضعیت اجرایی طرح تحول نظام سلامت در حوزه آموزش علوم پزشکی را بررسی کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز طی گزارشی با عنوان « بررسی وضعیت اجرایی طرح تحول نظام سلامت در حوزه آموزش علوم پزشکی» به بررسی اجرای طرح تحول نظام سلامت در این حوزه پرداخت.

این گزارش می‌افزاید: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مدتی پس از آغاز طرح تحول نظام سلامت در حوزه‌های بهداشت و درمان، برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی را در قالب 11 بسته تحول و به‌عنوان گام چهارم طرح تحول نظام سلامت تدوین و از سال 1394 اجرا کرد.‌ بررسی صورت گرفته نشان‌دهنده آن است که طراحی بسته‌ها مبتنی‌بر شواهد و بر مبنای آسیب‌شناسی، برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت، همراستا با اهداف و برنامه‌های کلان حوزه آموزش است و وجود چارچوب مشخص در مرحله برنامه‌ریزی و تدوین بسته‌ها از نکات مثبت و قابل توجه آن است. ازسوی دیگر مستند‌سازی مناسبی نیز درخصوص مراحل تدوین و اجرای طرح صورت گرفته است که امکان بررسی، ارزیابی و رصد برنامه را در مقاطع مختلف مهیا می‌کند.

این گزارش تصریح می‌کند که نتایج حاصل از ارزیابی مستندات و مشاهدات حاکی از آن است که طی دو سال اجرای برنامه‌، اقدامات مثبتی در راستای اجرای محور‌های تعیین شده برای بسته‌های آن صورت گرفته است ازجمله می‌توان به ایجاد بستر مناسب جهت تربیت نیروهای انسانی، آغاز بازنگری برنامه‌های آموزشی، اعتباربخشی دانشگاه‌ها و مراکز درمانی، اقدامات صورت گرفته در راستای بین‌المللی‌سازی آموزش علوم پزشکی، توسعه زیرساخت‌های آموزش مجازی، اقدام در جهت ارتقای نظام ارزیابی و آزمون‌ها و ... اشاره کرد . ازسوی دیگر رسیدن به اهداف برخی از بسته‌ها،‌ نیازمند طی زمان بیشتری هستند.

در جمع‌بندی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با موضوعی « بررسی وضعیت اجرایی طرح تحول نظام سلامت در حوزه آموزش علوم پزشکی» آمده است: آنچه حائز اهمیت می‌باشد این است که تدوین برنامه‌های عملیاتی در راستای سیاست‌های اتخاذ شده مبتنی‌بر شواهد، گام مثبتی بوده که در راستای طرح تحول در بخش آموزش علوم پزشکی صورت گرفته است. این گام مثبت با تحقق برخی اهداف و حرکت در جهت نیل به سایر اهداف کامل شده است و ارزیابی کلی از این برنامه را مثبت جلوه می‌دهد.


 

برچسب ها

اخبار پژوهشی